Kéthely Község Önkormányzta

Tevékenységre, működésre vonatkozü adatok

1 A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköreSKMBT_C25316060910150

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

Az önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el

a) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat működtetése,

b) rendezvények, közösségi programok szervezése,

c) közművelődési, kulturális programok támogatása,

d) a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása,

e) önkormányzati elismerések,

f)anyasági segély nyújtása

g) lakásalap létrehozásával támogatja a településen megvalósuló lakásépítéseket, vásárlásokat, bővítéseket, korszerűsítéseket

h) időskorúak jubileumi támogatása    

i)helyi lapkiadás: a rendszeresen negyedévente megjelenő „Kéthelyen” információs lap megjelentetése;

j) külföldi önkormányzattal való együttműködés, melyről megállapodást köt;    

k) mezőőri szolgálat működtetése;

2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Dokumentumok

3 Közszolgáltatások

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás

Közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás

DunántúlinRegionális Vízmű Zrt.

8600 Siófok,Tanácsház u. 7.

Telefon: 06 40 240 240 

A folyékony hulladék szállítására vonatkozó díjak a formanyomtatványok, és további  információk az alábbi honlapon érhetők el: www.drv.hu

Szilárd hullladékszállítás

Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.

8700 Marcali, Dózsa György utca 1.

Tel: +36 85 630 290

E-mail:

info@mtksz.hu

ugyvezeto@mtksz.hu

konyveles@mtksz.hu

szallitas@mtksz.hu

ugyfelszolgalat@mtksz.hu

A szilárd hulladék szállítására vonatkozó díjak a formanyomtatványok, és további  információk az alábbi honlapon érhetők el:  http://www.mtksz.hu/

Temető fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre vonatkozó közszolgáltatás

4 A szerv nyilvántartásai

Nyilvántartások

5 Nyilvános kiadványok

6 Döntéshozatal, ülések

A képviselő-testület 2016. évi munkaterve

7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

8 Pályázatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Lakáscélú helyi támogatás

Lakás bérlet

9 Hirdetmények

Hirdetmények

10 Közérdkű adatok igénylése

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

Telefon 85-339/210

Email: jegyzo@kethely.hu

11 Közzétételi listák

12 Intézkedés

 <<1.számú intézkedés>>

<< 1>>