Kéthely Község Önkormányzta

Kéthelyen újság

 


Az újság megjelenik Kéthelyen, negyedévente, 800 példányban.

 

Felelős kiadó: Kéthely Önkormányzata
Szerkesztés: Balázs Andorné
Lektorálás: Vörös Zsolt
Terjesztés: Udvari Mária
Szerkesztőség: Kéthely, Magyari u. 30.
Telefon/Fax: 06 85 539 033

Az újság cikkei elektronikus formában az alábbi oldalon érhetők el:

http://kethelyen.kethelyert.hu