Kéthely Község Önkormányzta

Meghívó bölcsőde átadóra

_tad_megh_v_tm_retezve

Útlezárás Kéthelyi hegyben felújítás miatt

hirdetm_ny_tm_retezve

Kedves Pácienseink!

 

Kedves Pácienseink!

Az alapellátó („körzeti”) fogorvosi rendelők súlyos finanszírozási gondokkal küzdenek, még akkor is, ha Önök ebből a mindennapi kezelések során nagyon keveset, vagy talán semmit sem tapasztalnak.

Az Egészségbiztosítás által kifizetett térítési díjak nem fedezik a kezelések költségeit. (Példaként: egy foghúzásért a társadalombiztosító kb 320 forintot fizet. Ebből kellene finanszírozni a húzáshoz felhasznált fecskendő, injekció, tű, gézlap, kesztyű, eszközfertőtlenyítés, pohár, stb. árán felül a kezelésre eső rezsiköltséget, a fogorvos és az asszisztensnő munkadíját. Ezek összege többszöröse a tb által kifizetettnek.)

A körzeti fogászati ellátás kiterjed olyan munkák végzésére is, melyet a társadalombiztosító egyáltalán nem támogat (például fogsorok bizonyos esetei, hídpótlások stb). Ezek árát jelenleg is Önöknek kell kifizetniük. Az összeg egy része a fogtechnikai cég költségeit fedezi, az fogorvosnál maradó összeg egy része pedig a tb-s ellátások veszteségeinek kompenzálására fordítódik.

A fogászati ellátás finanszírozásában meglévő problémákat a Magyar Orvosi Kamara rendszeresen jelzi a döntéshozók felé, azonban sajnos érdemi és lényegre törő megoldás nem születik. Ezzel kapcsolatban a sajtóban többször egyoldalú és félreérthető információ jelenik meg.

A jelenlegi finanszírozás nem teszi lehetővé a rendelők hosszú távú, kiszámítható, biztonságos működését. Számos helyen emiatt nehéz megoldani a helyettesítést szabadság, betegség vagy gyermekvállalás idején. Gondot jelent a gépek, berendezések javítása, karbantartása, új eszközök beszerzése. Az elégtelen finanszírozás miatt nagyon sok a betöltetlen fogászati, és a gyermek- és iskolafogászati körzet, ahol a lakosoknak nincs körzeti fogorvosuk.

Mi azt szeretnénk, hogy a társadalombiztosítási járulékot fizető polgárok számára valóban biztosított legyen a fogászati ellátásuk úgy, hogy az az ellátást végző orvos számára ne legyen veszteséges és ne kényszerüljön "maszek" munkákkal kompenzálni azt a pénzügyi hiányt, mely a saját tb-s páciensei ellátása során teremtődik és halmozódik! Azt szeretnénk, hogy ne Önök fizessék meg ezt a munkát, hanem a biztosítójuk!

Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy a helyi önkormányzat korábban is jelezte támogatási hajlandóságát a fogászat felé. Jelenleg is várható bővítés a fogászati eszközökben egy nyertes pályázatuk következményeként. Úgy gondolom, az önkormányzattal az együttműködésünk zavartalan és problémamentes. A jelenlegi probléma nem helyi, hanem országos szintű. Mi nem csak saját, hanem minden társadalombiztosításban dolgozó kollégánk és pácienseik érdekéért is szeretnénk kiállni!

Ezek miatt kerül sor a 2019. szeptember 2-től 2019. szeptember 13-ig tartó országos szintű figyelemfelhívó akcióra, amikor a kijelölt fogorvosi rendelőkben CSAK sürgősségi ellátás történik.

A sürgősségi ellátásba a következő kezelések tartoznak:

–   A fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, fogeltávolítás).

–   A fogból, fogmederből, lágyrészekből kiinduló akut gyulladások ellátása (gyökérkezelés megkezdése, foghúzás, gyógyszerrendelés, ecsetelés)

–   A szájüregen belüli tályog megnyitása.

–   A nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása.

–   Állkapocs-ficam visszahelyezése,

–   A frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.

–   A háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása.

–   Bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).

–   Törött fog lecsiszolása.

–   Az előzőekben felsorolt beavatkozásokhoz szükséges érzéstelenítés, fogászati röntgen, receptírás, társszakmához beutaló írása.

A sürgősségi ellátás minden nap más helyszínen lesz elérhető. Ennek rendjéről kérjük tekintsék meg a kifüggesztett tájékoztatót!

A figyelemfelhívó akció az Önök érdekeit is képviseli.

Kérjük megértésüket és segítségüket!

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal kezelőorvosukhoz!

 Köszönjük!                                              

 

Sikeres pályázat a Magyar Falu Program keretein belül orvosi eszközökre

Kéthely Község Önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretein belül orvosi eszközökre. Mindhárom szolgáltató (védőnői, háziorvosi, fogászati rendelő) eszközparkja gazdagodik összesen közel 3 millió Ft értékben különböző eszközökkel (pl. magzati szívhangvizsgáló, vérnyomásmérő, csecsemő mérleg, számítógép és nyomtatók, kisgyermek hallás vizsgáló, fogorvosi szék kellékek, stb.)
Köszönjük a támogatást! 

mfp_logo_rgb

Gyászjelentés

 

                                    

 kereszt      Dr. Fejes István 1935-2019. belgyógyász szakorvos, ny. háziorvos

                                        

      Életének 83. évében elhunyt Dr. Fejes István  Kéthely község volt háziorvosa.

 

 

Dr. Fejes István 1966. október 1-jétől 32 éven keresztül volt a Kéthely község háziorvosa. 1935-ben született Kötcse községben. Középiskolai tanulmányait a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban, az egyetemet pedig a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végezte. A kaposvári kórházban eltöltött öt éves gyakorlat után foglalta el a kéthelyi körzeti orvosi státuszát.

Házorvosként, a községi tanács és az önkormányzat képviselő-testületi tagjaként részt vett a falu közösségi életében.

A faluért és a faluban élőkért végzett lelkiismeretes munkájaként 2015. évben Kéthely Község Önkormányzata „Kéthely községért” kitüntető címet adományozott részére.

Temetése 2019. július 26-án 11 óra 30 perckor lesz a székesfehérvári Béla úti temetőben.

Emlékét kegyelettel megőrizve búcsúzunk, nyugodjon békében.

Kéthely Község Önkormányzata

                                                                                                                                               

 

X

Értesítés bölcsődei beiratkozásról

Értesítés bölcsődei beiratkozásról

Kedves Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy a Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde szeptember 1-től, újonnan épült bölcsődéjében megnyitja kapuit a 1-3 éves kisgyermekek számára.                                                                                                              

A 2019/2020-as nevelési-gondozási évre a bölcsődei beiratkozás 2019. július 23-tól- 25-ig,  9-15 óra között lesz az óvoda épületében.( Kéthely, Ifjúság utca 27.)

Felvétel rendje: a felvételnél előnyt élvez az a gyermek, (az alábbi sorrendben):

 • Akiknek szüleik vagy nevelőik munkavégzésük, a munkaerő piaci visszatérésüket segítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt, nem tudják biztosítani a gyermek napközbeni ellátását.
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • aki egyedülálló ( hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön élő – kivéve ha élettársa van - szülője nevel)
 • akinek szülője orvosilag igazolt állapota miatt a gyermek napközbeni ellátását biztosítani egyáltalán vagy csak részben tudja megoldani
 • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a három főt, de rá nézve a szülő GYED-ben, GYES-ben nem részesül, (LXXXIII. Tv. 42/C§e pontja alapján)
 • akinek családja családgondozásban részesül és a gyermek fejlődése érdekében- a jelzőrendszer tagjai szerint- állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • akit-gyámhatósági határozat alapján-védelembe vettek, vagy gyámként kirendelt hozzátartozója nevel.

Az intézmény a fenntartó Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok közigazgatási területéről, továbbá szabad kapacitás terhére az ország egész területéről biztosít felvételt az óvodás- bölcsődés gyermekek részére. – Alapító okirat K/245/8/2019.

A felvételhez szükséges dokumentációk:

 • a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható
 • munkáltatói igazolás a szülők munkaviszonyáról, vagy a Munkaügyi Hivatal igazolása a programban való részvételről, a képzés időtartamáról
 • gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a szülő lakcímkártyája
 • Csatolni kell azokat az igazolásokat, mely a Gyvt. 149.§-ban meghatározott kedvezmények igénybevételét és jogosultságát alátámasztja
 • Tanulói jogviszony esetén iskolalátogatási igazolást,
 • Magyar Államkincstár igazolása (egyedülálló szülő, tartós betegség esetén, családi pótlék folyósításáról 3 gyermek esetén)

A felvételi kérelmet a helyszínen lehet kitölteni!

A beíratással kapcsolatban tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhet: 06302266673

                                                                                                            Szűcs Judit Magdolna                    

                                                                                                               intézményvezető

Kóbor rókák kilövése

Hirdetmény

 ggg

Kóbor rókák kilövése

Marcali Rendőrkapitányság 14040/2326/2019.ált. szám alatt

KÉTHELY ÉS BALATONÚJLAK községek közigazgatási

területére engedélyezte a kóbor rókák és aranysakálok kilövését

 

2019. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig naponta 0-24 óráig.

A kilövést végzők:

Szarvas Róbert, Schmidt László, Szűcs Ernő Zoltán és Karancsi Sándor sportvadászok.

Amennyiben rókát vagy aranysakált észlelnek a településeken bejelentésüket a 85/339-210 telefonszámon vagy 70/6271498 mobilszámon, vagy jegyzo@kethely.hu e-mail címre tehetik meg.

 

Kéthely, 2019. június 30.

                                                                   Nagy Gáborné

                                                                 jegyző

Sikeres újraélesztő készülék pályázat

image002

Kéthely Község Önkormányzata sikeresen pályázott egy új, újraélesztő készülékre valamint két fő képzésére a készülék használatához.

A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázat keretein belül a 412.750 Ft értékű készülék árából az önkormányzatnak csupán 20.638 Ft-ot (5%) kellett vállalnia. A labdarúgó pályákon a 2020/21-es bajnoki évadtól kezdődően kötelező lesz újraélesztő készülék (defibrillátor) elhelyezése. Mivel ilyen készülékkel a helyi sportegyesület már rendelkezik, így az elnyert új készülék az általános iskolában lesz elhelyezve, így az óvodában és általános iskolában szükség esetén kéznél lesz a defibrillátor. A képzést szintén egy óvodai, és egy iskolai dolgozó végezte el.

 

image001

Pénzügyminisztérium pályázatot hirdet munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

Tájékoztatom arról, hogy a Kormány a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról szóló 1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban intézkedéseket fogalmazott meg az érintett tárcák számára annak érdekében, hogy a kedvezményezett térségekben bevezetésre kerüljön egy olyan gazdaságélénkítő programcsomag, mely révén a helyben működő, vagy az adott településen új termelő kapacitások létrehozását vállalni szándékozó vállalkozások támogatásával megvalósulhat a helyi foglalkoztatás bővítése.

 A program célja a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítésével.

 E célok elérése érdekében a mikro-, kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására a Pénzügyminisztérium ötmilliárd forint keretösszeggel ismét pályázatot hirdetett, melynek révén 250 vállalkozásnál mintegy 1500 új munkahely jöhet létre Magyarországon.

 A pályázati kiírás, a hozzá tartozó útmutató, valamint a pályázat benyújtásához szükséges mellékletek, az alábbi helyen érhetőek el:

https://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/ujabb-5-milliard-forint-tamogatas-a-kis-es-kozepvallalkozasok-munkahelyteremtesere

Falunap 2019.

plak_t

Pályázati felhívás

kisgyermeknevel_1

kisgyermeknevel_

Pályázati felhívás

dajka_oldal_1

dajka_oldal_2

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati garzonházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Magyari u. 28.

Fiatalok garzonháza-fecskeháza jelenleg 1 db bérbe adható lakást tartalmaz

(2019. július 1-i beköltözéssel), az épületben található lakások műszaki jellemzői az alábbi:

 • szobaszám:            1 + 1 félszoba
 • alapterület:             40 m2
 • komfortfokozat:      komfortos
 • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
 • lakbér összege: 10.000 Ft/hó (2019. évre vonatkozóan 250 Ft/m2)
 • a lakás megtekintésének ideje: 2019. június 5-től június 15-ig munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között előre egyeztetett időpontban
 • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                      8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

 • pályázat benyújtásának határideje:         2019. június 15.
 • egyéb feltételek:

-       a lakásra csak önálló ingatlantulajdonnal nem rendelkező,

-        csak állandó jellegű keresőtevékenységet végző,

-        lakáscélú előtakarékosságot vállaló,

-        házas, illetőleg élettársi kapcsolatban álló 35. életévet be nem töltött fiatal pályázhat, vagy

-       a fecskeházban lévő lakásra a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, házas hallgatója pályázhat.

-       A lakáscélú megtakarítás éves összegének el kell érnie a fecskeházi bekerülési költség 5 %-át, mely 25.000 Ft/hó. Az előtakarékossági szerződést hitelintézettel vagy biztosítótársasággal kell megkötni, legalább a bentlakás időtartamára.

A fecskeházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.

Pályázni a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál beszerezhető vagy a www.kethely.hu honlapon megtalálható formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni.

Kéthely, 2019. június 5.

                                                                                                 Molnár Balázs

                                                                                                  polgármester

Meghívó

dok1

Meghívó

2019m_jusfa

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|