Kéthely Község Önkormányzta

Tájékoztató időseknek

Tájékoztató időseknek

T Á J É K O Z T A T Ó !

 Engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket a kialakult veszély helyzetről!

Fontos tudni az időseknek, hogy ez egy láthatatlan és az idősekre nagyon  veszélyes vírus. Ott lehet a  falvakban, a vidéki városokban. Ott lehet már a kisboltban, a buszon, az orvosi rendelőben. Bárhol, ahol sok ember jár.

Ezért arra kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon!Lehetőleg, ne menjenek most sehová! Főleg ne, ahol sok ember van, még az orvosi rendelőbe se! Szükség esetén telefonon tartsák a kapcsolatot családtagjaikkal, ismerőseikkel és telefonon forduljanak hozzájuk vagy az önkormányzathoz, ha valamiben segítségre van szükségük. Gyakran és alaposan mossanak kezet!  Sokat szellőztessenek!

Önkormányzatunk, és a helyi vállalkozók mindent megtesznek azért, hogy önöknek ne kelljen kimozdulni, és a szükséges élelmiszereket, háztartási cikkeket be tudják szerezni! Segítséget az alábbiak szerint kérhetnek:

Házi orvos: Egészségügyi kérdésekben kérem ha módjuk van NE MENJENEK a rendelőbe, hívják dr.Gonda Pétert telefonon 06-85-539-041 valamint 06-30-55-22-284.

Szociális Szolgáltató Központ: A szolgáltató nappali ellátó tevékenysége szünetel, azonban most is segítenek önöknek amiben csak tudnak, például postára levelet eljuttatni, gyógyszert kiváltani. Telefonszámuk: 06-85-339-150; 06-30-252-5834

Tanyagondnoki szolgálat: Értesítjük azon 70 év feletti, egyedül élő lakosainkat, akiknek nincs településünkön közeli hozzátartozója és a napi szükséglethez szükséges élelmiszer beszerzést nem tudják megoldani, hogy Kéthely Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatán keresztül segítséget tudunk nyújtani. Kérjük ezen irányú igényüket jelezzék Gombai Imre tanyagondnoknál, a 06-30-167-60-76 telefonszámon munkaidőben, 8-16 óra közötti időpontban.

Zöldséges (Luky-Market): a boltban kapható termékek kiszállításáról a 06-85-951-147 telefonszámon érdeklődjenek.

Gyöngyi háztartási bolt: 2.000 Ft feletti vásárlás esetén telefonos egyeztetés alapján 17.00 óra után házhoz viszik a megrendelt termékeket. Érdeklődni: 06-70-775-42-36 telefonszámon.

 

Nyomatékosan kérem Önöktől, kerüljék el a közösségbe menetelt, a szomszédokkal, barátokkal is csak megfelelő távolságból beszéljenek (2m).

Kéthely, 2020. március 20.

                   Molnár Balázs

                       polgármester

Hirdetmény - 14-350150-410 számon bejegyzett vadászterület földtulajdoni közössége gyűlésének illetve bérleti díj kifizetésének ELHALASZTÁSÁRÓL!

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal által 14-350150-410 számon bejegyzett vadászterület földtulajdoni közössége gyűlésének illetve bérleti díj kifizetésének ELHALASZTÁSÁRÓL!

<< Hirdetmény letöltése >>

 

Hirdetmény - A kialakult járványhelyzetre tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezései

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi rendelkezéseket hozta 2020. március 17-én:

Templomainkban a nyilvános liturgiák 2020. március 22-től (nagyböjt 4. vasárnapja) szünetelnek!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megyéspüspökei minden hívő számára (visszavonásig) felmentést adnak a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Ebben a helyzetben a vasár- és ünnepnapok megszentelésének céljából a hívek (az egyház előírásai szerint) fordítsanak kellő időt személyes (vagy családi) imádságra, olvassák a Szentírást és ha lehetséges kövessenek szentmiseközvetítést.

Mi papok továbbra is minden nap mutatunk be szentmiséket a ránk bízottakért, hiszen az Eucharisztia az Egyház életének középpontja. A híveket arra buzdítjuk, hogy mindennapi személyes imáikkal lélekben kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával.

Felhívás

kethely_c_mer

 

F E L H Í V Á S

 

 

Értesítem a Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak, valamint a Kéthelyi Napsugár Óvodába és Bölcsődébe beiratkozott gyermekek szüleit, hogy Kéthely Község Önkormányzata a szülők igénye alapján valamennyi gyermeknek biztosítani tudja a gyermekek étkeztetését, az eddig igényelt étkezési formának megfelelően (háromszori/kétszeri étkezés, vagy csak ebéd), a jelenleg hatályos térítési díj fizetése mellett.

Kérjük ezen irányú igényüket jelezzék a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal központi telefonszámán: 06/85/339-210 vagy Nagy Nikolettának    a 06-30-773-3101 telefonszámon munkaidőben, 8-16 óra közötti időpontban, legkésőbb 2020. március 19-éig csütörtökig.

Az önkormányzat az igényelt étel házhozszállítását biztosítani fogja.

K é t h e l y, 2020. március 16.

 

Molnár Balázs

polgármester

Segítség az alapvető élelmiszerek beszerzésében

Értesítem azon 70 év feletti, egyedül élő lakosainkat, akiknek nincs településünkön közeli hozzátartozója és a napi szükséglethez szükséges élelmiszer beszerzést nem tudják megoldani, hogy Kéthely Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatán keresztül segítséget tudunk nyújtani.

Kérjük ezen irányú igényüket jelezzék Gombai Imre tanyagondnoknál, a 06-30-167-60-76 telefonszámon munkaidőben, 8-16 óra közötti időpontban.

 Kéthely, 2020. március 16.                                                                                   Molnár Balázs

                                                                                                                                         polgármester

Tájékoztató a fogászat sürgősségi ellátás kategórákkal kapcsolatban

 

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020.03.14-én a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet alapján a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a továbbiakban a fogászaton csak sürgősségi ellátást végezhetünk.

A legújabb miniszteri levél alapján a sürgősségi ellátás kategóriát az alábbiak jelentik:

életveszély, vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében végzett beavatkozások.

Mivel ezen esetek megállapítását a háziorvos végezheti, illetve gyógyszerrendelésről is dönthet, ezért kérjük, panasz esetén első körben a háziorvosi rendelőt hívják telefonon (85/539-041)!

Ha az orvosi konzultáció alapján szükségesnek látszik a fogászati ellátás, a doktor úr felveszi a fogászattal a kapcsolatot és egyeztetett időpontban elvégezzük a kezelést a rendeletnek megfelelő módon.

A fenti rendelet kihirdetése mind a személyzet, mind a betegek egészségének védelmében történik.

A korábban kiadott időpontok a fenti jogszabály értelmében érvényüket veszítik, és további kormányrendeletig nem áll módunkban újat adni.

Kérjük a fentiek szigorú betartását! Az elkövetkező időszakban maximális együttműködésükre és támogatásukra számítunk!

Fogászat

 

Tájékoztató az önkormányzatot és intézményeit érintő változásokról

Tájékoztató az önkormányzatot és intézményeit érintő változásokról

Tisztelt Kéthelyi Lakosság!

 

A kialakult vírushelyzetre tekintettel, az alábbiakról szeretném tájékoztatni önöket:

-         A Művelődési házban miden közösségi programot felfüggesztünk, szakkörök elmaradnak.

-         A Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde bezárásra került, ott csak ügyelet jelleggel fogadjuk a                   gyerekeket (lásd külön tájékoztató www.kethely.hu).

-         A Szociális Szolgáltató Központ dolgozói nem tartanak fogadóórát és nem látogatnak családot, az ügyfélfogadás mind a székhelyen, mind a telephelyen szünetel (lásd külön tájékoztató www.kethely.hu).

-         A Szociális étkezéstváltozatlan formában szolgáltatjuk.

-         A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás korlátozásra kerül, ott minden nap 9-10 óra között van lehetőség ügyet intézni. Kérjük, csak nagyon fontos esetben keressék fel személyesen a hivatalt, telefonon nyitvatartási időben elérhetőek vagyunk a +36-85-339-210 telefonszámon vagy a hivatal@kethely.hu címen.

-         A Könyvtár továbbra is nyitva tart, azonban ott kizárólag könyv kölcsönzésére van lehetőség, a Digitális Jóléti Pont – informatikai eszközök nem használhatók.

-         A Kéthelyi Széchényi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a központi intézkedések szerint bezárásra került.

-         A gyerekek étkezését a szünidei gyermekétkezéshez hasonlóan a rászoruló családoknak biztosítjuk, ezzel kapcsolatban a Szociális Szolgáltatótól kérhetnek információt a +36-85-339-150 telefonszámon.

-         A Fogászat kizárólag sürgős esetben fogad betegeket.

-         A Védőnő családlátogatásokat nem végez, a szülőket értesíti az esetleges teendőkről. Kérdés esetén a védőnő elérhetősége: +36-30-409-30-55.

Az intézkedések további tájékoztatásig érvényben maradnak.

 

Köszönöm megértésüket!   Vigyázzunk egymásra!

Kéthely, 2020.március 14. 18:30

                                                                                                          Molnár Balázs

                                                                                                           polgármester

Tájékoztató Napsugár Óvoda és Bölcsődével kapcsolatosan!

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy Kéthely településen továbbra sem tudunk korona vírussal fertőzött személyről.
A megelőzés érdekében az alábbiakról szeretném tájékoztatni önöket!

Kéthelyen a Napsugár Óvodát és Bölcsődét határozatlan időre

BEZÁRJUK, CSAK ÜGYELETI JELLEGGEL TARTUNK NYITVA!

Arra kérjük a szülőket, hogy akik meg tudják oldani a gyermekek felügyeletét, otthon vigyázzanak rájuk.

Kérjük a szülőket, hogy a március 16-tól bevezetésre kerülő intézkedéseket tartsák be:
- Szülők és hozzátartozók az óvoda és bölcsőde épületébe visszavonásig nem léphetnek be!
- A gyerekeket a dadák fogadják a bejáratnál, ők végzik az átöltöztetést és bevezetik a csoportba őket. Kérjük a szülők türelmét!
- Gyermekek csoportos foglalkozásokon nem vesznek részt. A napirendben további változás nem történik.
- Hazabocsájtáskor a szülők nem léphetnek az épületbe, távozás 12:30, 15:30, 16:00, 16:45, a gyerekek öltöztetését szintén a dadák végzik el. Kérjük, a biztonságos távolságot tartsák meg egymástól a szülők a bejáratnál! Kérjük a szülők türelmét!
- Bármilyen légúti fertőzés gyanúja esetén a gyermeket ne vigyék óvodába és bölcsődébe!
- Az intézmény területén a napi többszöri fertőtlenítést a dolgozók elvégzik, figyelünk a gyermekük egészségére!
Arra kérjük a szülőket, hogy legkésőbb keddig tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy március 17-ét követően otthonukban vigyázzanak gyermekeikre. Az ügyelet ezt követően is működni fog!
Az intézkedések további tájékoztatásig érvényben maradnak.

Kéthely, 2020. március 14. 16:30

Molnár Balázs
polgármester

Figyelemfelhívás gazdálkodó szervezetek részére - pandémiás terv készítésére

Figyelemfelhívás gazdálkodó szervezetek részére - pandémiás terv készítésére

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos felkészülés érdekében a Belügyminisztérium készített egy, a gazdálkodó szervezetek számára készült útmutatót, amely a kulcsfontosságú infrastruktúra és a kritikus erőforrások folyamatos biztosításának tervezéséhez nyújt segítséget pandémia idején, továbbá elkészítette pandémiás tervek kialakításához szükséges sablont is.

A gazdálkodó szervezetek szempontjából a pandémia egy hirtelen fellépő, elhúzódó munkaerőhiánnyal járó esemény, amely veszélyezteti a kiszámítható, napi munkavégzést: a folyamatos termelést, a szolgáltatást és az ügyintézést. Ahhoz, hogy pandémia idején folytatni lehessen a kulcsfontosságú tevékenységeket, és biztosítani az ehhez szükséges erőforrásokat, összehangolt cselekvési terv szükséges.

Pandémia során valamennyi gazdálkodó szervezetnek fontos szerepe lesz a világjárvány negatív gazdasági és társadalmi hatásainak minimalizálásában. A közös felkészülés, valamint a pandémiás tervek elkészítése a gyors és hatékony reagálás eszközei, amelyek lehetővé teszik a szükséges intézkedések időben történő összehangolt meghozatalát.

Kérjük a gazdálkodó szervezeteket, hogy az útmutató tanulmányozását követően készítsék el saját pandémiás tervüket!

 

<< Útmutató a pandémiás terv elkészítéséhez letöltés itt >>

<< Pandémiás terv sablon letöltés itt >>

Hirdetmény

Szociális Szolgáltató Központ

8713 Kéthely, Hunyadi u. 10.

Tel.: 85/339-150; 30/252-5834

Hirdetmény

A kialakult járványügyi helyzetre az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A helyi vészhelyzet kialakulását megelőző elővigyázatosságból a mai naptól visszavonásig Intézményünk dolgozói nem tartanak fogadóórát és nem látogatnak családot, az ügyfélfogadás mind a székhelyen, mind a telephelyen szünetel. Kérjük, szükség esetén kizárólag a 06-85/339-150-es telefonszámon keressék dolgozóinkat.

Ebből kifolyólag a szociális étkezés térítési díját csak a következő két napon lehet befizetni:

17-én (kedden): 9:00 órától 11:00 óráig

és

18-án (szerdán): 9:00 órától 11: 00 óráig

Lehetőség van még arra is, hogy az éthordóban küldjék be a térítési díjat.

 

Megértésüket köszönöm!

Kelt: Kéthely, 2020. 03. 13.

Hosszúné Tóth Rita

intézményvezető

Hirdetmény - Ebzárlat és legeltetési tilalomról

Hirdetmény - Ebzárlat és legeltetési tilalomról

<<  Letölthető itt  >>

Tájékoztató Vegyszeres gyomirtásról MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

Tájékoztató Vegyszeres gyomirtásról MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a MÁV Zrt. megkezdi Pécs Területi Igazgatóság vonalhálózatának vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

•Az állomások, megállóhelyek, útátjárók, rálátási háromszögek és vonalszakaszok területeinek permetezése a mellékletben megadott időpontokban történik.

•Az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat.

•A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

•A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek (melyek biztonsági adatlapját elektronikus úton megküldjük):

FOZÁT 480, MEZZO 20 WG, KYLEO, SUCCESSOR 600, SUCCESSOR T, DROPMAX, COLOMBUS EC/MAGELLÁN

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

<<Ütemterv letöltése>>

Haszonbérleti díj kifizetése

Hirdetmény - Haszonbérlteti díj kifizetéséről

A 14-350250-410 kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közössége néven nyilvántartásba vett (Gyótai vadásztársaság működési területe) földtulajdonosi közösségnek közös képviselője értesíti a földtulajdonosokat, hogy a vadászati jog átengedése után járó haszonbérleti díj kifizetése 2019.január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan

<<Hirdetmény haszonbérleti díj kifizetéséről letölthető itt>>

Vadászterület tulajdonosi gyűlése

 

Hirdetmény - Vadászterület tulajdonosi gyűléséről

Hirdetmény a 14-350250-410 kódszámon nyilvántartásba vett tulajdonosi közösség közös képviselője a vadászterület tulajdonosi gyűlésének összehívásáról.

<< Hirdetmény letöltése >>

 

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|