Kéthely Község Önkormányzta

Digitális oktatás támogatás

Molnár Balázs polgármester az elmúlt hetekben sok digitális oktatásban résztvevő családot látogatott meg a településen. A látogatások alkalmával feltérképezte, hogyan működik a hátrányos helyzetűeknél az oktatás, adottak-e a technikai feltételek.

A látogatások alkalmával 5 db tabletet adott át használatra olyan családoknak, ahol a az oktatás technikai feltételei nem voltak biztosítottak. A készülékek internet előfizetéssel is rendelkeznek.

img_20200421_164850

DRV TÁJÉKOZTATÓ!

_jra_v_gezz_k_egyes_kor_bban_felf_ggesztett_tev_kenys_geinket

TÁJÉKOZTATÁS FOGÁSZATI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATBAN

fogaszati_kezelesek_1                                     Tisztelt Lakosság!

Az Emberi Erőforrás Minisztérium a fogorvosi ellátással kapcsolatban új eljárásrendet dolgozott ki, eltérve a korábbi tájékoztatóktól. A rendelet további pontosításáig kérjük a lakosság türelmét.

A fogászat addig továbbra is csak sürgősségi eseteket lát el.

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Fogászat

TÁJÉKOZTATÁS

clinical_grade_dual_head_stethoscope                                    TÁJÉKOZTATÁS

                                                  Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás változásáról

 

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás újraindulhat azzal a feltétellel, hogy rendelésre kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban (85/539-041) lehet betegeket fogadni. Az egészségügyi szolgáltatóknak és a betegeknek is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az egyeztetett időpontok megtartására, a várókban töltött idő és személyek számának minimalizálására. A rendelőbe lépéskor hőmérséklet mérés szükséges, a betegek között legalább 1,5 méter távolságot kell biztosítani. Folyamatos fertőtlenítőszeres takarítást kell elvégezni, a dolgozók részére vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert, szükség szerint védőeszközöket (védőköpeny, gumikesztyű, szájmaszk) kell biztosítani.

 

Működés feltételei:

- A személyes találkozással járó vizsgálatokat továbbra is előzetes konzultációhoz kell kötni (telefonos időpont egyeztetés). 

- Az időpont egyeztetés és a távkonzultáció a szokásos rendelési időben történik

- A telefonos konzultációt követően kerülhet sor a személyes orvos-beteg találkozásra, mely előjegyzés szerint kell hogy történjen, a jogszabályban meghatározott heti 15 órában

- Az előjegyzés szabálya, hogy óránként maximum 4 beteg vizsgálható meg.

 

Kelt: 2020.május 4.

Zártkerti fejlesztés Kéthelyen

Megkezdődött a "Kéthely, zártkert értéknövelő fejlesztés" című pályázat keretein belül a "kápolnai út" aszfaltozása.

nokia

img_7190_tm_retezve

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati garzonházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Magyari u. 28.

Fiatalok garzonháza-fecskeháza jelenleg 1 db bérbe adható lakást tartalmaz

(2020. július 1-i beköltözéssel), az épületben található lakások műszaki jellemzői az alábbi:

 • szobaszám:           1 + 1 félszoba
 • alapterület:            40 m2
 • komfortfokozat:   komfortos
 • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
 • lakbér összege: 10.000 Ft/hó (2020. évre vonatkozóan 250 Ft/m2)
 • a lakás megtekintésének ideje: 2020. június 8-tól június 19-ig munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között előre egyeztetett időpontban
 • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                          8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

 • pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.
 • egyéb feltételek:

-       a lakásra csak önálló ingatlantulajdonnal nem rendelkező,

-       csak állandó jellegű keresőtevékenységet végző,

-       lakáscélú előtakarékosságot vállaló,

-       házas, illetőleg élettársi kapcsolatban álló 35. életévet be nem töltött fiatal pályázhat, vagy

-       a fecskeházban lévő lakásra a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, házas hallgatója pályázhat.

-       A lakáscélú megtakarítás éves összegének el kell érnie a fecskeházi bekerülési költség 5 %-át, mely 25.000 Ft/hó. Az előtakarékossági szerződést hitelintézettel vagy biztosítótársasággal kell megkötni, legalább a bentlakás időtartamára.

Pályázni a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál beszerezhető vagy a www.kethely.hu honlapon megtalálható formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni.

 

Kéthely, 2020. április 28. 

Molnár Balázs

polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati négyegységes szociális bérházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Sugár u. 4.

A szociális bérlakóház 1 db megüresedő lakást tartalmaz, az épületben található lakás

műszaki jellemzői az alábbi:

 • szobaszám:           1 + 2 félszoba
 • alapterület:            65 m2
 • komfortfokozat:   komfortos
 • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
 • lakbér összege: 16.250,- Ft/hó (2020. évre vonatkozóan 250 Ft/m2/hó)
 • lakások megtekintésének ideje: 2020. május 11. – május 22. között munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között
 • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal      

                                                                    8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

 • pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 22.
 • egyéb feltételek:

-       szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra pályázati kérelmet az a

        nagykorú személy jogosult benyújtani, akinek, vagy családtagjainak sem

        tulajdon, sem pedig haszonélvezeti vagy használati jog alapján beköltözhető lakása nincsen, és

-       családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  /jelenleg 28.500 Ft/hó /

 1. családban élők esetén 200 %-át,
 2. gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, a mozgáskorlátozott és voltállami gondoskodás keretében felnőtt esetében  250 %-át,

 1. gyermektelen fiatal házaspár, egyedül élő személy esetében a 300 %-át nem haladja meg és vagyoni körülményei folytán lakhatását más módon megoldani nem tudja.

- jelentősebb értékű vagyon bármely ingó- vagy ingatlanvagyon, ingatlan   tulajdoni hányad, vagyoni értékű jog, ha forgalmi értéke a 150.000 Ft-ot meghaladja, kivéve a mozgáskorlátozottak számára biztosított gépkocsit.

Pályázni a közös hivatalnál beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a közös hivatalban lehet kérni.

Kéthely, 2020. április 28.

Molnár Balázs

polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati négyegységes szociális bérházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Sugár u. 4.

A szociális bérlakóház 1 db megüresedő lakást tartalmaz, az épületben található lakás

műszaki jellemzői az alábbi:

 • szobaszám:           1 + 2 félszoba
 • alapterület:            65 m2
 • komfortfokozat:   komfortos
 • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
 • lakbér összege: 16.250,- Ft/hó (2020. évre vonatkozóan 250 Ft/m2/hó)
 • lakások megtekintésének ideje: 2020. április 28. – május 6. között munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között
 • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal      

                                                        8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

 • pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 6.
 • egyéb feltételek:

-       szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra pályázati kérelmet az a  nagykorú személy jogosult benyújtani, akinek, vagy családtagjainak sem tulajdon, sem pedig haszonélvezeti vagy használati jog alapján beköltözhető lakása nincsen, és

-       családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének /jelenleg 28.500 Ft/hó /

 • családban élők esetén 200 %-át,
 • gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, a mozgáskorlátozott és volt állami gondoskodás keretében felnőtt esetében 250 %-át,
 • gyermektelen fiatal házaspár, egyedül élő személy esetében a 300 %-átnem haladja meg és vagyoni körülményei folytán lakhatását más módon megoldani nem tudja.

- jelentősebb értékű vagyon bármely ingó- vagy ingatlanvagyon, ingatlan tulajdoni hányad, vagyoni értékű jog, ha forgalmi értéke a 150.000 Ft-ot meghaladja, kivéve a mozgáskorlátozottak számára biztosított gépkocsit.

A lakóházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.

Pályázni a közös hivatalnál beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a közös hivatalban lehet kérni.

 

Kéthely, 2020. április 27.

 

Molnár Balázs

polgármester

Értesítés bölcsődei beiratkozásról

jpg_beiratkoz_s

Felhívás az avarégetés szabályainak betartására

Felhívás az avarégetés szabályainak betartására

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja az ingatlanok, valamint a közterületek tisztán tartását, a virágzó településkép kialakítását és annak fenntartását.

A kéthelyi lakosok és a településvezetés közös érdeke, hogy községünk élhető legyen, erre tekintettel az ingatlanok tisztán tartása céljából az avar, illetve a kerti hulladék Kéthely teljes területén az alábbi időpontokban elégethető:

belterületen: március 15. és április 15., valamint október 15. és november 30.

külterületen: szeptember 1. és május 31. közötti időpontokban.

Ünnepnapokon és hétvégén tilos az égetés!

Az avar és kerti hulladék égetése során az alábbi tűzvédelmi szabályokat szükséges betartani:

-          Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett száraz időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a fentiekben engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

-          Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

-          Tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.       A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

-          A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

-          Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

-          Az égetés folyamatának gyorsítására égést elősegítő anyag nem alkalmazható.

-          Közterületen avar és kert hulladék égetése tilos.

-          Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

-          Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet alapján bírság kiszabásának van helye. A bírság összege természetes személy esetén 100.000,- Ft-ig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 200.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mindannyiunk egészségének megóvása céljából az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat önként legyenek szívesek betartani! 

Kéthely, 2020. április 2.

                                                                                                                               Nagy Gáborné

                                                                                                                                     jegyző

Óvodai beiratkozás eljárásrendje

beiratkoz_s_2020_2021

Tájékozatótás a fogászattal kapcsolatban

Tájékozatótás a fogászattal kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

 A koronavírus járvány idején érvényben levő rendelet alapján a fogászat csak sürgősségi eseteket láthat el, forgóeszközök használatának mellőzésével. Nagy vonalakban ez annyit jelent, hogy működésünk leredukálódik a gyógyszerek felírására és a halaszthatatlan foghúzásokra.

 Gonda doktor úrral történt egyeztetésünk alapján kérjük, amennyiben fogászati panaszuk van, először hívják telefonon a háziorvosi rendelőt
(+36-85/539-041)!
Amennyiben gyógyszerrendelés szükséges, doktor úr segít, amennyiben további fogászati ellátás szüksége is fennáll, doktor úr felveszi a kapcsolatot velünk és elvégezzük a szükséges beavatkozást (jelenlegi lehetőségeinkhez mérten).

 Terv szerint csütörtöki napokon 8 órától a rendelőben leszünk, igyekszünk ellátni azokat, akiket doktor úr beindikált. Kérem először csütörtökön 8 óra után telefonáljanak a fogászati rendelőbe (+36-85/339-500), majd az ott kapott tájékoztatás szerint érkezzenek a fogászati váróba. A váróban egyszerre csak egy beteg tartózkodhat!
   

 Tisztelettel:

 Fogászat

Zártkerti fejlesztés Kéthelyen

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük önöket, hogy Kéthely Község Önkormányzata pályázati forrósból megkezdi a "kápolnai út" felújítását. A felújítás időtartama alatt (előreláthatóan 2020. április 3-tól április 24-ig) az út teljes szélességében lezárásra kerül. A "Kéthely, zártkert értéknövelő fejlesztés" című pályázat keretein belül önkormányzatunk 9.999.986 Ft támogatást nyert.

A munkavégzés alatt kérjük a lakosság türelmét!

Molnár Balázs

polgármester

z_rtkert_t_rk_p

Értesítés

k_thely_lom_id_pont_m_dos_t_s_oldal_1

Tájékoztató önkormányzati intézkedésekről

Tájékoztató önkormányzati intézkedésekről

 

Tisztelt Kéthelyi Lakosság!

Újabb intézkedéseket vezettünk be Kéthelyen koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet kapcsán. Pár mondatban ezekről tájékoztatnám önöket.

-         A buszmegállóinkat minden nap fertőtlenítjük.

-         Dr. Gonda Péterrel egyeztetve, megkezdtük a többször használatos (fertőtleníthető) szájmaszkok varrását. A készítésben helyi vállalkozó mellett az önkormányzat dolgozói vesznek részt. Reményeink szerint jövő héten elkezdjük ezek eljuttatását minden kéthelyi lakosnak térítésmentesen, rövid használati útmutatóval.

-         A helyi vállalkozások védelmében, az önkormányzati bérleti díjakat a nem lakáscélú helyiségek esetében csökkentjük: 1., akik az üzletüket kénytelenek voltak bezárni, teljes bérleti díjmentességet kapnak, 2., akiknek a működése korlátozásra került 50%-os kedvezményben részesülnek.

-         A helyi bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyerekeknek megkezdtük az étkezés házhoz szállítását, eldobható edényekben (a szolgáltatást kérni kell).

-         A település központjában elkészített, hagyományos húsvéti dekorációt a településen élők egészségének védelmében az idei évben nem készítjük el.

-         A templomban tartott vasárnapi (esetenként hétköznapi) miséket élőben közvetítjük interneten keresztül.

Továbbra is arra kérjük a lakosságot, hogy amennyiben tehetik, ne menjenek el otthonról. A múlt héten eljuttatott tájékoztató szerint Önkormányzatunk továbbra is segítséget nyújt önöknek!

Minden kedvezmény a veszélyhelyzet kihirdetésétől, annak végéig él!

Kéthely, 2020. március 26.

Molnár Balázs

polgármester

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|