Kéthely Község Önkormányzta

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján pénzbeli tanévkezdési támogatást nyújt jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül, annak a kéthelyi állandó lakos törvényes képviselő, illetve fiatal felnőtt részére, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult.

A támogatás mértéke gyermekenként:

  • óvodás gyermek esetén 5000 Ft
  • általános iskolás gyermek esetén 10000 Ft
  • középiskolai tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén 15000 Ft

Az óvodás, illetve általános iskolás gyermek esetében a Szociális Bizottság hivatalból dönt a támogatás nyújtásáról.

A középiskolai tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén egyedi kérelem benyújtása szükséges, amelyhez csatolni kell a középiskola által kiállított iskolalátogatási bizonyítványt.

 

Kéthely, augusztus 12.                                                                 

 

                                                                           Molnár Balázs

                                                                            polgármester

Sikeresen pályázott az Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk

Az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének támogatását a központi költségvetés az illetékes minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között biztosítja. 2015-ben az önkéntesek között szétosztható összeg félmilliárd forint, ebből százmilliót az önkéntes mentőszervezetek kapnak, a többire a tűzoltó egyesületek pályázhattak. A négyszázmillió forint két részre oszlik, ebből kapnak állami támogatást az önállóan beavatkozó egyesületek, háromszázötvenegymillió forintot pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő, úgynevezett közreműködő egyesületek számára különítettek el.

Kéthely Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 753.973 Ft támogatást ítéltek meg különböző eszközökre, ruházatra.

Lakossági tájékoztató

 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a védőnői szolgálat rendelési helye, a Kéthely, Magyari u. 5. szám alatti orvosi rendelő épület belső felújítási munkálatai miatt, VÁLTOZIK !

2015. augusztus 3 -ától (hétfőtől), a felújítási munkálatok végéig, (várhatóan 2015. október végéig) az új rendelési hely:

8713 KÉTHELY, MAGYARI U. 30.

( az Általános iskola épületegyüttesében lévő szolgálati lakás)

A rendelési időben változás nem történik!

A háziorvosi és fogorvosi rendelés változatlanul a Kéthely, Magyari u. 5. szám alatt lesz.

 

Tisztelettel:               Molnár Balázs polgármester

Pályázat Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző (gazdasági vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző (gazdasági vezető) munkakör betöltésére.

Pályázati letölthető az alábbi linkekre kattintva:

palyazat20150730

Újabb sikeres pályázat, 150 milliós energetikai támogatásra

Újabb sikeres pályázat, 150 milliós energetikai támogatásra

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a Magyar Közlöny 108. számában megjelent a 1507/2015. (VII. 23.) Korm. határozat, amely az „Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő kormányhatározatok módosításáról” szól. Ebben a határozatban Kéthely Község Önkormányzata 150 millió Ft támogatással szerepel.

A településünk számára „megcímkézett” támogatásból az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények nyílászáró cseréjét, valamint külső hőszigetelési munkálatait tudjuk elvégezni.

Az első számítások alapján a Napközi Otthonos Óvoda, a Művelődési ház és könyvtár, az Orvosi rendelő, és a Varroda épülete kerülne felújításra. Minden esetben padlásszigetelés, külső hőszigetelés, valamint homlokzati nyílászárók cseréje készülne el. A felújítással jelentősen fognak csökkeni az érintett épületek fűtési költségei, és emellett megkezdődhet a hosszú évek óta várt esztétikai megújulás is.

A mai rendkívüli testületi ülésen a testület már módosította a közbeszerzési tervet, valamint kiválasztotta a külsős szakértőt a közbeszerzés lebonyolítására. Nagyon feszített tempóban kell dolgozni, hisz a kormány határozatában a kivitelezői szerződés megkötésének határideje: augusztus 31. A kivitelezés befejezésének határideje: 2015. december 15.

A napokban megtörténik az orvosi rendelő belső felújítására a kivitelezői szerződés megkötése, így augusztus 3-tól a védőnő ideiglenesen előreláthatólag október 31-ig az iskolai szolgálati lakásnál fog rendelni.

Kérem a lakosság szíves türelmét a felújítások-átépítések alatt.

Somogyi búza a Magyarok Kenyerében

Somogyi búza a Magyarok Kenyerében

Somogy megyében 5 helyen alakítottak ki gyűjtőpontot a magyarok kenyeréhez. Mint nemrég tájékoztattuk az olvasókat, a Kéthelyi Gazdakör szervezésében, településünkön került kialakításra az egyik ilyen gyűjtőpont. A megyei sajtótájékoztatót nálunk tartották meg a mai napon, ahol a helyi gazdák mellett, több környékünkön élő gazda is részt vett. Eddig több mint 12 mázsa étkezési búza gyűlt össze, de további adományokat várnak a szervezők.

Aki még szeretné leadni felajánlását, augusztus 12-ig megteheti.

img_0563

img_0555

 

 

 

Párakapu a település központjában

Párakapu került kihelyezésre a Takarék szövetkezet előtt. A berendezés finom vízpermetet fúj az alatta átsétálókra, mely hűsítő hatású. A folyamatosan tartó nagy kánikulában használják, még ha csak rövid időre is de frissüljenek fel alatta.

img_0234_tm_retezve img_0237_tm_retezve

img_0236_tm_retezve

Meghívó

1foci_megh_v_horv_t_magyar_tm_retezve

Magyarok kenyere gyűjtőpont Kéthelyen

Magyarok kenyere gyűjtőpont Kéthelyen

01o26a4036_copy

2011-ben elindult az az, országosan és a határon túlról is támogatott pécsi kezdeményezés, mely a sok jó szándékú magyar ember összefogása által, a nemzeti összetartozást és szolidaritást jelképező eseménysorozattá nőtte ki magát.

A program keretében valamennyi magyarországi megyéből, az ország megyei jogú városaiból, kisebb településeiről, valamint a környező országok magyarlakta területeiről felajánlott több 10 tonna búzát összegyűjtve, összeöntve, megőrölve augusztus 20-án Pécsett elkészül az a jelképes kenyér, melyet a város polgármestere és Böjte Csaba ferences szerzetes méltó ünnep keretében szel fel.

A Magyarok Kenyere program fő célja azonban karitatív: a rászoruló, határon inneni és túli magyar gyermekek támogatása.

Hála a nemes összefogás erejének, tavaly már 220 tonna búzát sikerült összegyűjtenünk, melyből a Dévai Szent Ferenc Alapítvány erdélyi gyermekei és az igazán rászoruló kárpátaljai gyermekek, a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon gyermekei egy éven át valóban magyar kenyeret ehettek.

A program az idén is folytatódik. Ez évi célunk, hogy az erdélyi és a kárpátaljai magyar gyermekotthon lakóin túl a rászoruló magyarországi gyermekeken is segítsünk. Célunk, hogy minden magyar megye gyermekei részesülhessenek az összefogás eredményéből.

Felhívásunkkal azokhoz a magyarországi és határon túli magyar településekhez, mezőgazdasági szervezetekhez, cégekhez és magán személyekhez fordulunk, akik felajánlásaikkal hozzájárulnának a Magyarok Kenyere 2015 program eredményességéhez.

Kérjük, csatlakozzanak hozzánk!

Térségünkben Kéthelyen lehet leadni az adományokat Schmidt Lászlónál.

További információk a http://www.magyarokkenyere.hu/ címen érhetők el, az adomány átadásával kapcsolatban keressék Schmidt Lászlót a +36-30-33-48-952 számon, vagy Kéthely Község Önkormányzatát. Az adományok leadási helye Kéthely, Ady E. u. 1.

 

2015. július 23.

Az eddig össze gyűjtött búza:

img_0239_tm_retezve

Németh István fogathajtó emlékverseny

fogathajt_20151_oldal_1

fogathajt_20151_oldal_2

ÁROP-1.A.3. -2014. „Esélyt mindenkinek” projekt tájékoztató

ÁROP-1.A.3. -2014. „Esélyt mindenkinek” projekt tájékoztató

Tisztelt Marcali és  Marcali Járási Lakosok!

Marcali Város Önkormányzata az ÁROP-1.A.3. -2014. azonosító számú, „Esélyt mindenkinek”projekt megvalósításának keretében készíti el a „Marcali Járási Esélyteremtési-programtervet”. A programterv alapvetően a települések által korábban elkészített helyi esélyegyenlőség programokra épül és a mélyszegénységben élők, a gyermekek, a nők, a fogyatékkal élő személyek, a romák és az idősek társadalmi hátrányainak mérséklésére, esélyeik növelésére irányul.

Ebbe a munkába szeretnénk minél szélesebb körben bevonni a nevezett csoportokhoz tartozó embereket annak érdekében, hogy a valós esélyegyenlőségi problémák mérséklésére irányuló tervezetek/intézkedések szerepeljenek a programtervben, - ami a 2020-ig történő ez irányú fejlesztések alapját adja.

Ezért kérjük Önöket, hogy érintettként a hátrányok/problémák leírását (fő területei: a foglalkoztatás, a lakhatás, az oktatás/képzés, egészségügyi és szociális ellátások, közszolgáltatásokhoz és az információkhoz való hozzáférés) és megoldási javaslataikat osszák meg a projekt megvalósítóival, hogy azok a programterv készítése során segítséget adjanak számunkra.

Javaslataikat az esely@marcali.hu e-mail címre várjuk.

A beküldés határideje: 2015. augusztus 10.

Az esélyegyenlőségi projekt tartalmáról bővebben tájékozódhat Marcali város hivatalos weboldalán, a www.marcali.hu címen, valamint a szakmai programot és munkatervet letöltheti az alábbi linkekre kattintva:

<< szakmai program >>

<< munkaterv >>

 Számítunk megtisztelő együttműködésükre!

Marcali, 2015. július 08..

  Filebics Magdolna                                         Pápainé dr. Káplár Orsolya s.k.

a projekt szakmai felelőse                                           projektmenedzsern_vtelen_3

Atlétáink sikeres szereplése

Békéscsabán megrendezett 2014/2015. tanévi kis iskolák sportversenye diákolimpia országos döntőjén szerepeltek a Kéthelyi Általános Iskola diákja. A "Kováts Tibor Emlékverseny" atlétikai többpróbáján a kéthelyi fiúk csapatban 3. helyezettek lettek, míg svéd váltóban az előkelő 2. helyezést érték el. Orsós Márk 600m-en szintén a 2. helyezett lett.

11402607_663515867082523_7997604873685959448_o

A csapat tagjai: Bogdán Kristóf, Ambrus Noel, Bogdán Barnabás, Orsós Márk, Bogdán Róbert, Orsós Martin.

Gratulálunk a fiúknak és a felkészítő pedagógusnak Bajnokné Lukács Évának!

11428165_663515870415856_4402327720074027977_o

Rábaközi kirándulás

Rábaközi kirándulás

A Nyitott Klub és a Hímző Szakkör tagsága közös kiránduláson vett részt június 30-án. Ezúttal nem szűkebb hazánk, Somogy, hanem a Rábaközben található kis falu, Hövej volt a fő úti cél, hogy a helyszínen tanulmányozhassuk a méltán híres varrott csipkét. Erre a nemrég megnyílt Csipke Múzeumban került sor. A kiállítás bemutatja a höveji csipkevarrás történetét, valamint a jelenét is.Sor került némi tapasztalatcserére is egy höveji csipkevarró asszony és a szakköri tagok között, de mindenki megcsodálta a hófehér csipkecsodákat.

Utunk során ellátogattunk a Rábaköz fővárosába, Csornára is. Itt a Csornai Múzeum gazdag néprajzi- és helytörténeti gyűjteményét tekintettük meg, amely a premontrei rend épületében található. Kapuváron csak megpihentünk, mint ahogy útközben, Rábapatyon is.

Elmentünk Fertődre is, ahol Magyarország legnagyobb barokk kastélyának történetével és kiállításaival ismerkedtünk, szakavatott tárlatvezetőnk segítségével.Kellemes élményekkel és új ismeretekkel gazdagodva, az esti órákban, hála kitűnő gépkocsivezetőinknek, szerencsésen haza érkeztünk. Köszönjük a Kéthelyért Egyesületnek, hogy lehetővé tette számunkra az utazást.  

Balla Mária

<< további fotók a galériában >>

MOZI! Magyar Ifjúsági Filmek Vetítése a Művelődési Házban!

kiadv_ny12

Gyászjelentés

"Volt emberek.

Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.

Nem téve semmit, nem akarva semmit,

hatnak tovább."

Kosztolányi Dezső

n_vtelen_2_nemeth_istvan

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Németh István tanár úr, képviselő testületi tag, 2015. július 3-án 57 éves korában elhunyt.

Hamvainak búcsúztatása 2015. július 15-én (szerdán) 16 órakor lesz a kéthelyi temető ravatalozójánál.

Kegyeletüket koszorúval és virággal is leróhatják.

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|