Kéthely Község Önkormányzta

Adó 1%

 

Kedves Adófizető!

Kérjük, rendelkezzen adója 1 %-áról községünk valamely közhasznú civil szervezete javára!
Az Ön, családja, ismerősei, közös lakóhelyünk javát szolgálja ezzel.

  • általános iskola: „Hóvirág Közalapítvány” 18765618-1-14
  • Kéthelyért Egyesület: 18783724-1-14
  • óvoda: „Játék – Világ Közalapítvány” 18765601-1-14

Az érdemesnek talált szervezet adószámát írja adóbevallásának a NAV 0953-D jelű rendelkező nyilatkozatára.


Köszönjük a támogatást!

Boldog karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag új évet kívánunk

honlap

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0556

Tradíció és innováció: egyszerre Kéthelyen

A KLIK Marcali Tankerületének egyik jelentős pályázati programját tudhatja maga mögött a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola, amely részt vett a TÁMOP-3.1.4.Cinnovatív iskolai fejlesztés pályázatán. Az általános iskolai részleg és az alapfokú művészeti iskola összesen 20 millió forintos támogatást kapott az Európai Unió révén, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. A pályázati projekt a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását és az újszerű pedagógiai módszerek bevezetését célozta meg.A pályázatban vállalt szakmai programelemeket és a fotókat a kethely.innovativiskola.hu című weboldalon tetté közzé.

A kompetenciafejlesztés része volt az idegen nyelv oktatása, erősítése. A pályázat során megszervezett német nyelvi témahét célja az volt, hogy megismerkedjenek a gyerekek Németország kultúrájával (művészet, zene, földrajz, történelem, sport, költészet), nyelvével, nevezetességeivel, sporttörténetével, hagyományaival, szokásaival. Hét tantárgy fogta össze a projektpedagógia módszertanára épülő látványos és érdekes témahetet, a szakpedagógusok közreműködésével.

Agresszió és konfliktuskezelés az iskolában címmel tartott előadást a KLIK Somogy Megyei Szakszolgálata Marcali Tagintézményének pszichológusa, Szalay Miklós. Az előadáshoz kapcsolódóan a művészeti iskola képzőművészet tanszakának több tanulója művészetterápia jelleggel érdekes munkákat készített.Egészségnapok keretében Pálos Attilával és Nagy Dániellel, a Vitakid SE és MensMentis szakembereivel találkozhattak a diákok. Egy másik alkalommal Katus Attila hatszoros aerobic világbajnok tartott csoportos mozgástréninget, majd mentálhigiénés előadást, akit Szentgyörgyi Romeo világbajnok, majd Szebeni István televíziós műsorvezető, sportszakember követett. A Keszthelyi Városi Kórház Sürgősségi Osztályának dolgozója, Horváth Helga az iskola felső tagozatos tanulóinak tartott elsősegély nyújtási ismeretek előadást.

Az egészséges életmódra és a környezeti nevelésre nagy hangsúlyt fektet az iskola. Ennek céljából

a környező parkerdőbe tavaszi, egész napos túrát szerveztek.

Komplex közlekedési ismeretek oktatása címmel JakodánéJendrek Zsuzsanna érdekes és hasznos, gyakorlattal egybekötött elméleti oktatásban részesítette az iskola tanulóinak egy részét, különösen azokat célozva meg, akik kerékpárral járnak mindennap iskolába.

Közösségi rendezvények keretében táncházakat, fellépéseket rendeztek.A tánc mellett a zene is jelentős szerepet kapott: a tanulóknak a felemelkedésben magatartásmintát adó, népszerű művészekkel szerveztek közös koncerteket. A kultúra fiatal nagyköveteként számon tartott Kávészünet verszenekar után Molnár Ferenc Caramel is igazi élmény volt a gyerekeknek, majd az Aphoniaverszenekar is koncertezett náluk.

A pályaorientációs foglalkozássorozat első érzékenyítő tréningjét Pankotay Péter és Ruzicska László színművészek tartották. Ezt követően Ledőné Dolmány Mária drámapedagógus, a Magyar Drámapedagógiai Társaság egyik vezető szakembere, Tóth Zsuzsanna színházpedagógus, Wiegmann Alfréd kulturális szakértő, végül Kiss László rendező segített eligazodni a munkaerő piacon.A foglalkozások központi motívuma a munkavállalási lehetőségek és a vállalkozói környezet mellett az önmagukról kialakítandó reális kép volt.

Júliusban 5 napos nyári tábort szerveztek Gyenesdiásra, a Vadóc-tanyára, ahol 25 diák és 2 kísérő pedagógus működött együtt a természet megismerése céljából.

A differenciáló pedagógiai módszertan alkalmazási feltételeit elsőként a jogi és társadalmi környezetet, majd második alkalommal a tanítás dráma eszközeinek használatát, végül a hátrányból induló gyerekek mentorálását mutatták be szakértők a pedagógusoknak egy tanfolyamon.

A pedagógusok két akkreditált képzésen is részt vettek: az individuál-pszichológiai szemléletű bátorító pedagógia elmélete és gyakorlata, valamint az individuál-pszichológiai szemléletű szupervízió és a lelki egészség kialakítása voltak a továbbképzés témái. A tanárok az új innovatív ismereteket felhasználva mentorprogramot indítottak a diákoknak, ennek keretében felzárkóztatásukkal, vagy épp tehetséggondozásukkal foglalkoztak.

A projekt zárásaként az iskola aulájában fotókiállítást rendeztek az eseményekről.

 

<<további képek a galériában>>

Kéthelyi Advent

Sok szeretettel várjuk a falu lakosságát az idei évi falu karácsonya rendezvényre.

plak_t_tm_retezve

Nyitott Klub decemberi programja

Beteljesületlen álmok... címmel megemlékező előadás hangzott el kéthelyi Harmath Imre költőről, születésének 100. évfordulóján. Harmath Imre verseit Szarvas Jenő tolmácsolta. Harmath Imrének három verses kötete jelent meg, és számos folyóirat is közölte verseit. A programon nemcsak a klubtagok vettek részt. Köszönjük az érdeklődést és részvételt minden jelenlévőnek. A könyvtárban digitális formában megtalálható Harmath Imre két kötete, továbbá egy képes megemlékező összeállítás is.

<<képek a galériában>>                                                                                         Balla Mária

 

X
X
X
X
X
X

Meghívó

megh_v_k_nyvt_r

Értesítés

skmbt_c25315120112340

Közmeghallgatás

Hirdetmény

 

Értesítjük a község lakosságát, hogy 2015. december 7-én (hétfőn) 18 órai kezdettel a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helyszíne: a művelődési ház táncterme

A közmeghallgatáson a képviselő-testület beszámol:

- 2015. évi tevékenységéről

- 2016. évi tervekről, feladatokról.

A napirendekkel kapcsolatban számítunk községünk polgárainak véleményére, javaslataira.

Szeretettel várunk mindenkit.

 

                                                                                                                      Molnár Balázs

                                                                                                                       polgármester

Sok millió búzaszem - egy nemzet

Sok millió búzaszem - egy nemzet

Kaposvár után Segesden tartották a Magyarok Kenyere program Adományozó napját.

Kezdetekkor, még 2011-ben mindössze 10 tonna búza gyűlt össze, míg az idei évben augusztus 12-ig több, mint 400 tonna. Az idei évben az összegyűlt búza mennyisége már akkora volt, hogy a határon túliak mellett, itthon is sor kerülhetett búzaadományozásra. Somogy megye mind a 8 járásából 17 szervezet (szociális otthon, gyermeksegély alapítvány, speciális iskola, anyaotthon, önkormányzati konyha) részesült búzaadományban. A segesdi Adományozó Napon 13 megyei szervezet kapta meg az adományokat jelképező zsákokat, valamint adománylevelet.

A Marcali járásból 3 szervezet részesült támogatásban:

  • Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Marcali
  • Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona
  • Kéthely Község Önkormányzata (iskola konyha)

Az ünnepségen kiemelték a Kéthelyi Gazdakör kimagasló szerepét az adományozásokban, név szerint az egyesület elnökét, Schmidt Lászlót. A kéthelyi adománygyűjtő ponton közel 15 mázsa kiváló minőségű, helyi termelésű étkezési búzát gyűjtöttek össze.

A két helyi szervezet 350-350 kg liszt adományban részesült.

Köszönjük a támogatást.

<< további képek a galériában >>

A Nyitott Klub novemberi összejövetele

A Nyitott Klub novemberi összejövetele

Erdélyről, mert szeretem címmel Németh Lajos képviselő tartott vetítéssel egybekötött előadást november 19-én, délután a Nyitott Klubban. Az előadás Erdély, benne Székelyföld történetének legfontosabb eseményein keresztül bemutatta a meghatározó történelmi személyiségeket a honfoglalástól Trianonig. Megismerhettük a lakosság etnikai összetételének alakulását is a honfoglalás előtti időtől napjainkig. Gyönyörködhettünk az erdélyi szász – Brassó, Nagyszeben, Segesvár, Meggyes, stb. - és magyar városok – Gyulafehérvár, Marosvásárhely, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár stb. - panorámájában, a legszebb épületeiben az erdőtemplomoktól a városi palotákig. Ízelítőt kaptuk Erdély varázslatos tájaiból -Hargita, Gyimes, Gyilkos-tó, Szent Anna-tó, stb. - és népművészetéből. A harmincnál is több résztvevő nagy érdeklődéssel hallgatta a délutánt kitöltő előadást.

                                                                                                          <<képek a galériábab>>

                                                                                                                     Balla Mária

Meghívó orvosi rendelő ünnepélyes átadójára

plak_t_01_tm_retezve

lakossági tájékoztató

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az orvosi rendelőn végzett belső felújítási munkálatok befejeződtek.

A költözés miatt a rendelés 2015. november 9-én (hétfőn) elmarad.

Visszaköltözést követően  2015. november 10-étől (keddtől) a rendelés ismét a

8713 Kéthely, Magyari u. 5. szám alatt lesz.

A rendelési idő változatlan marad.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!                                                         Molnár Balázs  polgármester

                           

                                                                              

lakossági tájékoztató

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Fogászati helyettesítés az átépítés ideje alatt:

2015. november 9-én (hétfőn)

8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 82. szám alatt Dr. Wórum Marianna helyetesít

Telefonszám: 06/85/ 703-722

a Helyettesítés ideje: Hétfő 13 -17 óráig

2015. november 12-étől (csütörtöktől)

 a rendelés a megszokott helyen

8713 Kéthely, Magyari u. 5. szám alatt. Rendelés ideje: Csütörtök: 7.30 -11 óráig

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük!                                                                        Fogászat

 

                                                                  

Sajtóközlemény

skmbt_c25315110210270

KÖZSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK (HÁZIORVOSI, FOGORVOSI, VÉDŐNŐI) INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE KÉTHELYEN

honlap_k_thely

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|