Kéthely Község Önkormányzta

Lakossági felhívás!

gyomírtás_Oldal_1gyomírtás_Oldal_2

Lakossági felhívás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kéthely településen 2016.07.01-től változnak a szelektív
hulladékgyűjtés időpontjai!

k_thely

Az úrnapi körmenet

Már szombaton elkezdődtek az úrnapi előkészületek. Régi hagyomány, hogy az egyházközség férfi tagjai szombaton zöld ágakból készült, a négy égtáj felé tájolt sátrakat állítanak fel a templomkertben. Az asszonyok a sátrak diszítéséhez szükséges virágokat, vázákat készítik elő. Így történt ez most is. A lombsátrak feldíszítése vasárnap kora reggel már közösen történt a hazulról hozott virágokkal, zöldekkel; liliommal, jázminnal, rózsával, pünkösdi rózsával, szarkalábbal és más szezonális virágokkal. A sátrakban felállították a szabadtéri oltárakat. A sátrak közé eső utat zöldágakkal és virágszirmokkal jelölték meg.

A szent mise de. fél 10-kor, a körmeneti szertartás pedig a szentáldozás után kezdődött. A megszentelt Oltáriszentséget baldahin alatt Németh József atya vitte, minisztránsok és virágszirmot szóró lányok, valamint a hívek kíséretében. A menet élén a keresztvivő haladt. Az úrnapi körmenettel a hívek a hitüknek és a legszentebb Oltáriszentség iránti tiszteletüknek a nyilvános tanuságát adták. Az ünnephez tartozó hagyomány, hogy a körmenet után a sátrakban található virágszentelményeket a hívek magukkal viszik az otthonukba.

Balla Mária

A fotókat készítette: Balla Mária, Harangozó József és Molnár Balázs

<< képek a galériában >>

Nyitott klub májusi programja

Május 26-án, délután a Nyitott Klub tagjai a már több éves hagyományt követve, a közelgő hősök napi ünnepség előtt, részt vettek a II.világháborúban Kéthelyen hősi halált halt ejtőernyősök emlékhelyének rendbe tételében és a temető takarításában.

Balla Mária

<< képek a galériában >>

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.

Az új szabályok szerint 2016. január 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Kéthely Község Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés - bármely szünidő vonatkozásában - formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

A gyermekétkeztetés új szabályai szerint érintett gyermekek szülei/törvényes képviselői írásban értesülnek az igénylés módjáról.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Kéthely Község Önkormányzatának honlapján (www.kethely.hu) jelen tájékoztató mellékleteként, illetve a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Kéthely, Ady E. u. 1. szám alatt.

A kitöltött nyomtatványokat - a nyári ingyenes étkeztetéshez - 2016. június 10-éig (péntek) juttathatják el Kéthely Közös Önkormányzat által fenntartott konyha élelmezésvezetőjéhez. A nyári és az azt követő évközi (őszi, téli, tavaszi) szünidők határidői vonatkozásában az érintettek újabb értesítést fognak kapni.

Fontos! Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A szünidei gyermekétkeztetést - a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése értelmében - a települési önkormányzatnak az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére a már említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

Az ingyenes szünidei étkezést a nyári szünetben valamennyi munkanapon biztosítja Kéthely Község Önkormányzata a gyermekek részére. Diétás étkeztetés biztosítására is lehetőség van.

Az ételt (ebéd) kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

Az étkeztetés helyszíne: A Kéthelyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolakonyhája, Kéthely, Magyari u. 30.

Igénybevétel módja elsősorban helyben fogyasztással történik, de lehetőség nyílik az ételek elvitelére, melyet 11.30 óra és 12:30 között tehetnek meg. Elvitel esetén ételhordót biztosítani szükséges.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában - határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőinkhez.

 

Kéthely, 2016. május 25.

Nagy Gáborné

jegyző      

 

 

Dalos találkozó Kéthelyen

Dalos találkozó Kéthelyen

2016. május 21-én (szombaton) tartották meg a Kéthelyi Asszonykórus szervezésében az idei dalostalálkozót. A napot a környékről érkező kórusok közös énekléssel kezdték meg, majd tánccal zárták le. Napközben minden csapat megmutatta tudását, közösen szórakoztatták egymást és az oda látogatott nézőket.

                                         << képek a Galériában >>

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi önkormányzati garzonházban megüresedő lakások bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Magyari u. 28.

Fiatalok garzonháza – fecskeháza jelenleg 2 db bérbe adható lakást tartalmaz (2016.július 1-i beköltözéssel), az épületben található lakások műszaki jellemzői az alábbi:

  • szobaszám:         1 + 1 félszoba
  • alapterület:         40 m2
  • komfortfokozat:   komfortos
  • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
  • lakbér összege: 9.000 Ft/hó (2016. évre vonatkozóan 225 Ft/m2)
  • a lakás megtekintésének ideje: 2016. június 1-től június 15-ig munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között előre egyeztetett időpontban.

 

  • pályázat benyújtásának helye:        Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

                8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

  • pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.
  • egyéb feltételek:

-      a lakásra csak önálló ingatlantulajdonnal nem rendelkező,

-      csak állandó jellegű keresőtevékenységet végző,

-      lakáscélú előtakarékosságot vállaló,

-      házas, illetőleg élettársi kapcsolatban álló 35. életévet be nem töltött fiatal pályázhat, vagy

-      a fecskeházban lévő lakásra a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, házas hallgatója pályázhat.

-      A lakáscélú megtakarítás éves összegének el kell érnie a fecskeházi bekerülési költség 5 %-át, mely 25.000 Ft/hó. Az előtakarékossági szerződést hitelintézettel vagy biztosítótársasággal kell megkötni, legalább a bentlakás időtartamára.

A fecskeházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.

Pályázni a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál beszerezhető vagy a www.kethely.hu honlapon megtalálható formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni.

<< Lakásigénylő lap-garzonház >>

 

Kéthely, 2016. május 18.

 

Molnár Balázs

polgármester

2015. évi iparűzési adó bevallás nyomtatvány

Az aktuális nyomtatványok letölthetők itt: << Letölthető dokumentumok>>

Szociális Szolgáltató Központ anyák napi köszöntője

Szociális Szolgáltató Központ anyák napi köszöntője

Vers, tánc, szívből jövő hangos gyermekdal, megannyi könnytől csillogó szem
majd hosszú vastaps, ami hűen tükrözi azt a színvonalas műsort amivel az
óvodások és iskolások készültek az anyák napi ünnepségre.

Kéthelyi szociális szolgáltató központ munkatársai nevében ezúton is
köszönetet mondunk a felkészítőknek és a gyermekeknek egyaránt!

 

Dsida Jenő: Hálaadás (részlet)

,,Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel - nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!''

 

Maczkó Nikolett

Művelődési Ház vezető

<< képek a galériában>>

Nyitott klub áprilisi programja

A Nyitott Klub és a Kéthelyért Egyesület közös szervezésében 2016. áprilisi 26-án (kedden) kiránduláson vettek részt a klubtagok. Ezúttal a környék nevezetességeivel ismerkedtünk. Megcsodáltuk a Buzsáki Népművészeti Tájházban és faluházban a rátétes vagy „bécsis” , a vézás és a boszorkányos hímzéssel készült kézimunkákat illetve miseruhákat.

A következő állomásunk a kicsi falu, Gyugy volt. A falu polgármestere, Jelenka György élvezetes kalauzolásával néztük meg Gyugy nevezetességeit, a II. János Pál pápáról elnevezett dombon álló Árpád-kori templomot, a Nemzetünk Csillagainak Emlékösvényét, amely a híres magyaroknak állít emléket. A szépen megtervezett és gondozott Örökkévalóság Parkjában (a temetőben) művészi tervezésű urnafal is található, és itt van gyugyi csodatévő pad is.

Ezután utunk Szőlősgyörökbe vezetett, ahol a Gárdonyi-emlékeket néztük meg, és ebédeltünk. Majd továbbmentünk Somogyvárra, megtekinteni a Szent László Nemzeti Emlékhelyet. Itt az új, modern látogatóközpont kiállításait és az egykori bencés apátság romjait láttuk.

Utolsó állomásunk Nikla volt, ahol a Berzsenyi Emlékmúzeumot tekintettük meg Darabos József szakavatott kalauzolásával, majd a temetőben felkerestük Berzsenyi Dániel sírhelyét is, ahol koszorút helyeztünk el.

Balla Mária

<< képek a galériában >>

Színjátszó délután Kéthelyen

Kéthelyi művelődési ház újra gyermekkacajtól volt hangos április 21-én. Az óvodásokat és az általános iskolásokat szórakoztatták ezúttal az Imre Sándor Szeretetszínház művészei. Az interaktív előadás során a nézőtéren helyet foglaló gyerekek és felnőttek is kipróbálhatták magukat egy-egy röpke szerepre.

Maczkó Nikolett

Művelődési Ház vezető

<< képek a galériában>>

Kéthely Község település rendezési tervének felülvizsgálata

Kéthely Község Önkormányzata megkezdte a település rendezési tervének felülvizsgálatát.

Fontos, hogy a rendezési tervet úgy készítsük el, hogy az a lakosság és a településen tevékenykedő vállalkozók a saját igényüknek megfelelően tudjanak a jövőben fejleszteni.

Kérném a tisztelt lakosságot, hogy gondolja végig, milyen jellegű fejlesztéseket tervez a jövőben, és a felmerült ötleteket összegyűjtve írásos formában legkésőbb május 31-ig juttassák el az önkormányzathoz.

Molnár Balázs

polgármester

 

Felhívás vadak kártétel elleni riasztásáról

F E L H Í V Á S

                                               vaddiszn_

VADAK KÁRTÉTEL ELLENI RIASZTÁSÁRÓL

Értesítjük a község lakosságát, hogy a vadak kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer kerül alkalmazásra (gázágyú) a község külterületi, elsősorban a zártkerti szántóföldi ingatlanai mentén.

A riasztásra 2016. április 30. napjától várhatóan 2016. május 31. napjáig, elsősorban az éjszakai-hajnali órákban kerül sor.

A riasztás erős hanghatással járhat.

Kérjük mindenki megértését.

Kéthely, 2016. április 27.

 

Nagy Gáborné

jegyző

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|