Kéthely Község Önkormányzta

Tanai Istvánné 1957-2017.

 

Életének 59. évében elhunyt Tanai Istvánné a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott pénzügyi vezetője.

Tanai Istvánné iskolai tanulmányai befejezését követően, 1975. szeptember 1-én kezdett el dolgozni a kéthelyi községi tanácsnál, majd rövid kitérőt követően, december 1-étől a helyi iskolához került élelmezésvezetői munkakörbe.

1985. július 1. óta, immár több mint 30 éve, hogy az önkormányzati hivatal, illetve a jogelőd szervezeteinél dolgozott - pénzügyi vezetőként - 2015. november 30-ával bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig.

Tisztelettel és elismeréssel adózunk emlékének, hiszen évtizedeken keresztül közössége ügyeinek szentelte életét, munkájával nagymértékben elősegítve községünk fejlődését.

Emlékét kegyelettel megőrizve búcsúzunk, nyugodjon békében.

 

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Lakossági felhívás

t_j_koztat_drv.

Sport park létesül Kéthelyen

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre nyújtott be pályázatot Kéthely Község Önkormányzata.

A pályázatunkat sikeresen bírálták el, ami szerint 90 m2 alapterületű 8 eszközből álló sportparkot létesíthetünk Kéthelyen, mellyel egy új, mindenki által elérhető sportolási lehetőséget tudunk biztosítani a településen élők számára.

sportpark

Kellemes ünnepeket!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Molnár Balázs polgármester

Kéthely Község Képviselőtestülete

Kéthely Község Önkormányzatának minden dolgozója.

kar_csonyi_dv_zl_lap_egyoldalas_nkorm_nyzat_tm_retezve

Meghívó falu karácsonyára

plak_t_03_tm_retezve_tm_retezve

Meghívó

_rt_ktar2_tm_retezve

Adventi gyertya gyújtás

Adventi gyertya gyújtás

November 26-án szombaton este Németh József Plébános Úr és Molnár Balázs Polgármester Úr közreműködésével meggyújtották az első gyertyát Kéthely Adventi koszorúján.

Polgármester Úr rövid köszöntője után a Plébános Úr megáldotta az Adventi koszorút, majd a Négy gyertya című rövid mesét hallhatták a jelen lévők Polgármester Úr előadásában.

 Ezúton köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket.

Köszönetet mondunk Mika Szabolcsnak, aki felújította a Betlehemben lévő állatokat, bábokat, Setler Attilának, aki az Adventi koszorú megkötésében segített, valamint köszönetet mondunk mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak Kéthely Adventi dekorációjának elkészítéséhez.

Szeretettel várunk mindenkit Adventi programsorozatunk további eseményeire:

 December 3. 18 óra: Gyertyagyújtás a Kéthelyi Asszonykórus közreműködésével December 10. 18 óra: Gyertyagyújtás a Kéthelyi Általános Iskola tanulóival December 14. 17:45: Adventi koncert a Kéthelyi Templomban. Fellépnek a Hidas Frigyes zeneiskola Kéthelyi fuvolás növendékei és a Bárdos Lajos Női Kar December 16. 18 óra: Falu Karácsonya a Művelődési Házban December 17. 18 óra: Gyertyagyújtás a Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda közreműködésével.

<< további képek a galériában >>

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

 Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi és számviteli feladatkör (1.sz. melléklet 19. pontja alapján)

Ellátandó feladatok:

analitikus nyilvántartások naprakész vezetése, számlázás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

számlázás, főkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése; pénzügyi jelentések, statisztikai adatszolgáltatások, beszámolók, bevallások összeállítása, leltározási feladatokban közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés

- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,

- önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak igazolását szolgáló okirat másolata, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-nak való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gáborné jegyző nyújt, a 85/339-210-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2072/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:                                                                      

Kéthely Község Önkormányzatának honlapja - 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Közszolgálati jogviszony létesítésekor 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 30.

Közmeghallgatás

H I R D E T M É N Y

Értesítjük Kéthely község lakosságát, hogy

2016. december 12.-én /hétfőn/ 18 órai kezdettel

a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helyszíne: a művelődési ház táncterme

A közmeghallgatáson a képviselő-testület beszámol: 

- 2016. évi tevékenységéről

- 2017. évi tervekről, feladatokról.

 A napirendekkel kapcsolatban számítunk községünk polgárainak véleményére, javaslataira.

Szeretettel várunk mindenkit!

Kéthely, 2016. november 25.

                                                           Molnár Balázs

                                                          polgármester

    

6.000.000 Ft támogatás hivatali informatikai rendszer fejlesztésre

6.000.000 Ft támogatás hivatali informatikai rendszer fejlesztésre

KÖFOP - Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program keretein belül Kéthely Község Önkormányzata 6.000.000 Ft vissza nem térítendő önerő nélküli pályázati forrást nyert.

A támogatást a központi ASP rendszerhez való csatlakozáshoz használhatjuk fel, mely tartalmazza a hivatali dolgozók továbbképzését, a régi programból való adatátmentéseket az új központi rendszerben, valamint tartalmaz 8 db nagy teljesítményű új munkaállomást is.

A pályázati forrásból megvalósuló új rendszer elindításával a 2014-ben bevezetett nagyon költséges ECO-STAT programot nem kell tovább finanszíroznunk.

ADVENT

advent_l

A 2016. DECEMBER 16. 18: 00 FALU KARÁCSONYA  RÉSZLETES PROGRAMJA KÉSŐBB KÜLÖN PLAKÁTON FOG MEGJELENNI.

Felhívás

_r_p_ly_zat

44 millió Ft járda építésre Kéthelyen a Magyari és Balaton utcában

44 millió Ft járda építésre Kéthelyen a Magyari és Balaton utcában

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet II. 8. pont szerinti előirányzat szolgál az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztései támogatásának forrásául. A pályázati kiírás szerint benyújtott pályázatokról dr. Pintér Sándor belügyminiszter döntött.

Kéthely Község Önkormányzata 44 milliór Ft támogatást nyert a pályázaton. Ezt a forrást járda építésre fordítjuk a jövő évben.

A Magyari és Balaton utca nyugati oldalán a meglévő járdát felbontanánk, és teljesen új térkő burkolatos járdát építenénk. A járda szélessége közel 3 méteresre nőne, ami alkalmassá teszi kerékpározásra is. Így a járda elkészülte után, a településen az önkormányzattól északra a külterületi kerékpárúthoz csatlakozva biztonságosan közlekedhetünk kerékpárral.

Molnár Balázs

polgármester

Adventi Készülődés

adventi_koszor_

1956-os büszkeségpont létesül Kéthelyen

1956-os büszkeségpont létesül Kéthelyen

"ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak"

Kéthely Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 1956-os büszkeségpont létrehozására.

Az 56-os Emlékbizottság pozitívan bírálta el a benyújtott pályázatunkat, és 4.850.000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg településünknek.

A támogatási forrásból egy 1956 hőseire emlékező emlékművet készítünk el, melyet 2017. márciusáig kell átadnunk. Az emlékmű gránit-üveg kombinációjú, és a Hősök terére kerül elhelyezésre.

3d1_honlapra_tm_retezve

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|