Kéthely Község Önkormányzta

Búcsúi mise és út átadó

z_rtkerti_fejleszt_s_tad_sa_tm_retezve

Mozi Kéthelyen

plak_t20200905_tm_retezve

Lakossági Tájékoztató tanévkezdési támogatásról

Lakossági Tájékoztató tanévkezdési támogatásról

Lakossági Tájékoztató tanévkezdési támogatásról

 

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelet 23/B §-a alapján pénzbeli tanévkezdési támogatást nyújt jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül annak a kéthelyi állandó lakcímmel rendelkező és Kéthely községben életvitelszerűen ottlakó törvényes képviselő, illetve fiatal felnőtt részére, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult.

A támogatás mértéke gyermekenként:

  • bölcsődés/óvodás gyermek esetén 10.000 Ft,
  • általános iskolás gyermek esetén 15.000Ft,
  • középiskolai tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén 20.000Ft,
  • felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatója esetén 25.000 Ft.

 

A bölcsődés/óvodás, illetve általános iskolás gyermek esetében a Szociális Bizottság hivatalból dönt a támogatásról.

A középiskolai, illetve felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatója tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén egyedi kérelem benyújtása szükséges, amelyhez csatolni kell a középiskola által kiállított iskolalátogatási bizonyítványt, valamint a hallgatói jogviszonyigazolást.

 

A kérelem tárgyév október 31-ig nyújtható be. A határidő elmulasztása a vonatkozó évre jogvesztéssel jár.

 

Letölthető kérelem nyomtatvány itt.

 

Kéthely, 2020. szeptember 3.

                                                                           Molnár Balázs

                                                                           polgármester

Felhívás

_szt_nd_j_p_ly_zat_h_rdet_kre

A pályázati adatlap az alábbi linken érhető el !

Tájékoztató Vegyszeres gyomirtásról MÁV területeken

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a MÁV Zrt. megkezdi Pécs Területi Igazgatóság vonalhálózatának vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

  • Az állomások, megállóhelyek, útátjárók, rálátási háromszögek és vonalszakaszok területeinek permetezése a mellékletben megadott időpontokban történik.
  • Az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat.
  • A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
  • A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek (melyek biztonsági adatlapját elektronikus úton megküldjük):

FOZÁT 480MEZZO 20 WGKYLEOSUCCESSOR 600, SUCCESSOR T, DROPMAX, COLOMBUS EC/MAGELLÁN

Az augusztus 24-27 közötti időszakra tervezett gyomirtás technikai okok miatt a program végén fog megvalósulni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Gyomirtás ütemtervének letöltése

Hirdetmény

Hirdetmény a Somogy megyei 14-350170-410 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösség gyűlésének összehívásáról

<< Hirdetmény letöltése itt >>

 

Hirdetmény Somogy megyei 14-350170-410 kódszámú vadászterület vadászati jog haszonbérletéhez kapcsolódó haszonbérleti díjak kifizetéséről

<< Hirdetmény letöltése itt >>

Tanévnyitó

iskola

Fogorvosi ellátás

Kéthely és Somogyszentpál községek fogászati ellátás és iskolafogászat szakmák tekintetében               Dr. Ujvári Zsuzsa fogszakorvos, egyéni vállalkozó 8713 Kéthely, Magyari u. 5. szám                                                       2020. augusztus 1. napjától kezdődően látja el az alábbi rendelési időben:

Rendelési idő

Kéthely,
Magyari u. 5.

Hétfő  12:00-15:00
Szerda 9:00-16:00
Hétfő

 09:00-12:00

(iskolafogászat)

   
   

Időpontot személyesen, illetve telefonon kérhetnek az alábbi telefonszámon 85/ 339-500

Fogászat

Kormányablakok nyilvántartása

 

Marcali Járási Hivatal  ügyfélfogadási rendje megváltozott.

További információk, elérhetőségek az alábbi linkre kattintva olvashatók.

http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok/somogy/15

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Családsegítő munkakör betöltésére

                          Szociális Szolgáltató Központ - Kéthely                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató Központ Kéthely Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1997. évi xxxl. tv. (39-40. §) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás 1993. évi III. tv. a (családsegítésről) 64. §

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

•         Ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

•         Ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Jogosítvány, saját gépjármű, helyismeret

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása és nagyfokú tolerancia.

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         kiváló szintű jogszabályi tájékozottság,  ismeretek gyakorlati alkalmazása és nagyfokú tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletraj, bizonyítvány-jogosítvány fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat adatkezelésről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hosszúné Tóth Rita nyújt, a 06/85/339-150-os telefonszámon és 06/30/252-5834-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Kéthely címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Hunyadi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 234/2020., valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat feltételének megfelelő pályázót az intézményvezető személyesen hallgatja meg és az eredményről valamennyi pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kethely.hu 2020. július 27.

Sikeres pályázat ingyenes WIFI pontok létesítésére Kéthelyen

Kéthely Község Önkormányzata sikeres pályázat keretein belül létesíthet ingyenes WiFi, azaz vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat a WiFi4EU (Free Wi-Fi for Europeans – Ingyenes wifit az európaiaknak) elnevezésű európai uniós finanszírozási program keretében. A 15.000 € (kb 5 millió forint) értékű utalványt kapunk európai uniós finanszírozási program keretében.

Kéthely Termelői Piac és Üzlet üzemeltetésére felhívás

Kéthely Község Önkormányzata, versenytárgyalás útján meghirdeti, a Kéthely, Hunyadi u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú területen lévő termelői piac üzemeltetését 5 éves időtartamra. Az bérbe adandó épület nettó alapterülete 186 m2, a telek területe 910 m2.

Részletes pályázati felhívás letölthető: <<pályázati felhívás>>

Pályázati felhívás 1. számú melléklete (használatra átadott eszközök) letölthető: <<1. számú melléklet>>

Pályázati felhívás 2. számú melléklete (fotók az ingatlanról) letölthető: <<2. számú melléklet>>

img_7785_tm_retezve img_7812_tm_retezve
img_7803_tm_retezve img_7793_tm_retezve

 

 

Ingyenes szűrővizsgálatok Kéthelyen

dia1

Hirdetmény - vadászterület földtulajdonosi gyűlésről

A 14-350250-410 kódszámú nyilvántartásba vett tulajdonosi közösség közös képviselője összehívja  a vadászterület tulajdonosi gyűlését.

<< Hirdetmény letöltése itt >>

Áramszünet 2020. június 10-én

eon

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. július 10-én (pénteken) 8:00 órától várhatóan 15:00 óráig

KÉTHELYEN 

Ady Endre u. teljes, Arany János u. teljes,

Csaba u. teljes, Petőfi Sándor u. teljes,

Béke u. 1-23, 2-28 hsz., Dózsa György u. 1-5, 2-16 hsz.,

Hunyadi u. 1-17, 2-22 hsz, Ifjúság u. 1-27, 2-26 hsz.,

Magyari u.1-39, 2-34 hsz. és Szőlőhegy (Ady u vége)

teljes területén

ÁRAMSZÜNET lesz.

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|