Kéthely Község Önkormányzta

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati négyegységes szociális bérházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Sugár u. 4.

A szociális bérlakóház 1 db megüresedő lakást tartalmaz, az épületben található lakás műszaki jellemzői az alábbi:

 • szobaszám:           1 + 2 félszoba
 • alapterület:            65 m2
 • komfortfokozat:   komfortos
 • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
 • lakbér összege: 16.250,- Ft/hó / 2019. évre vonatkozóan 250 Ft/m2/hó /
 • lakások megtekintésének ideje: 2019. március 1-10. között munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között
 • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal      

                                                        8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

        pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 12.

        egyéb feltételek:

  - szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra pályázati kérelmet az a nagykorú személy jogosult  benyújtani, akinek, vagy családtagjainak sem tulajdon, sem pedig haszonélvezeti vagy használati jog alapján beköltözhető lakása nincsen, és

          - családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori

             legkisebb összegének /jelenleg 28.500 Ft/hó

           a., családban élők esetében 200 %-át,

           b., gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, a mozgáskorlátozott és volt állami gondoskodás

                keretében felnőtt esetében 250 %-át,

           c., gyermektelen fiatal házaspár, egyedül élő személy esetében a 300 %-át nem haladja meg és

                vagyoni körülményei folytán lakhatását más módon megoldani nem tudja.    

           - jelentősebb értékű vagyon bármely ingó- vagy ingatlanvagyon, ingatlan   tulajdoni hányad, vagyoni  

             értékű jog, ha forgalmi értéke a 150.000 Ft-ot meghaladja, kivéve a mozgáskorlátozottak számára

             biztosított gépkocsit.

A lakóházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.

Pályázni a közös hivatalnál beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a közös hivatalban lehet kérni.

 

Kéthely, 2019. február 28.

 

                                                                                                 Molnár Balázs

                                                                                                  polgármester

Pályázat takarítónő munkakör betöltésére

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

takarítónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

önkormányzati épületek takarításával összefüggő feladatok ellátása munkaköri leírás alapján (védőnői szolgálat, művelődési ház, közös önkormányzati hivatal)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

-          8 Általános,

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          végzettséget igazoló okiratok másolata

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésében szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs polgármester nyújt, a 06/85/339-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/934/1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: takarítónő. 

-          Személyesen: Molnár Balázs polgármester, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kéthely Község Önkormányzatának Honlapja - 2019. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra.

 

 

 

60 éves Kézimunka szakkör kiállítása

plakat_terv

Pályázat települési karbantartó munkakör betöltésére

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                   

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

települési karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, Kéthely község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kéthely Község Önkormányzatához kapcsolódó középületek karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, köztemető, községi sportpálya, közparkok fűfelületének, növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítási feladatainak ellátása, önkormányzati tulajdonú gépjárművek vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:   - 8 Általános,

                                    - B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

                                    - bármilyen szakmunkásvégzettség,

                                    -  hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•                                  - iskolai végzettséget igazoló okirat büntetlen előélet igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs polgármester nyújt, a 06/85/339-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• - Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/491/1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: települési karbantartó.

• - Személyesen: Molnár Balázs polgármester, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre uta 1. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

 

 

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt:

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATRA

     melynek keretében:    

szemfenék vizsgálat

szürkehályog szűrés

dioptria megállapítás

szemüveg készítési lehetőség

     

Helyszín:        Kéthely, Hunyadi u. 10.           

               Időpont:          2019. 02. 18. (hétfő) 14:00                       

                  

                                                     Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

                                                                                                                               Hosszúné Tóth Rita

                                                                                                                                 intézményvezető

KEDVES LÁNYOK, ASSZONYOK NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS PLUSZ VIZSGÁLATTAL!

KEDVES LÁNYOK, ASSZONYOK!

 

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS PLUSZ VIZSGÁLATTAL!

Községünk is csatlakozott az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú

 „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű kiemelt projekt HPV prevalencia meghatározás céljából nyert pályázathoz, melyet a Synlab Hungary Kft koordinál. A szűrésen 25-65 év közötti hölgyek vehetnek részt. Az eljárás lényege, hogy a méhnyak szűrése kiegészül még egy vizsgálattal, mely pontosan megállapítja, hogy a szűrendő hölgy Humán Papillóma vírussal / HPV/ fertőzött-e. A vírus jelenléte a méhszájon évekig lehet tünetmentes, kimutatása azért fontos, mert jelenléte évek alatt, rosszindulatú folyamat okozója lehet. A hölgyek számára a mintavétel nem megterhelő, annyival másabb, mint egy cytológiai vizsgálat, hogy a levett mintát eggyel több helyre küldjük. A vizsgálat ingyenes, helyben történik a Védőnői Szolgálat rendelőjében, az eredményt mindenki kézhez kapja. 20 mintavételre van lehetőségünk, a vizsgálatok 2019. február hónapban lesznek, előzetes időpont egyeztetés szükséges a Védőnői Szolgálatnál / Magyari u. 5./ vagy a 30/ 409 3055 –os telefonszámon. Amennyiben nagyobb az érdeklődés, a keretszám módosítására lehetőség van, ezért kérnénk a jelentkezőket, Február 20.-ig érdeklődjenek. Kérdéseikkel is forduljanak hozzám bizalommal:

Kéthely, 2019.02.05.                     

 Árvainé H. Marianna védőnő                              

 

hhh                        

Ösztöndíj pályázati felhívás

szechenyi_2020

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00014
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –
Észak-Somogyban

Ösztöndíj és mentorprogram pályázat általános és középiskolás tanulók részére

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete

tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki

Célja:

Az esélyegyenlőség növelése, a jó tanulmányi eredményekkel rendelkező hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak segítése, valamint a kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkező és kiemelkedően tehetséges gyermekek támogatása.

A pályázat benyújtása:

A pályázatra az a hátrányos helyzetű diák nyújthat be pályázatot, aki:

 • az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, általános iskola 7-8 évfolyama, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, amennyiben az előző tanév folyamán tanulmányi átlaga általános iskolai tanulók esetén a 3,5-4,00, a gimnáziumban tanulók, valamint az érettségit adó képzésben részt vevő tanulók, szakképzésben részt vevő tanulók esetén 3,5-4,00 között van, és
 • akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 250%-át

Hátrányos szociális helyzetétől függetlenül a kimagasló tanulmányi eredményt elérő és kiemelkedően tehetséges (pl. képzőművészet, sport, zene, tánc) tanulók esetén a tanulmányi átlagának a 4,00 el kell érnie.

 • országos vagy nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést ért el.

A pályázatot a kérelmező, vagy a törvényes képviselő, illetve meghatalmazottja (a továbbiakban: kérelmező), a jogosultság megállapításához szükséges igazolások, nyilatkozatok csatolásával nyújthatja be.

A pályázatot benyújtók közül 5 általános és középiskolás, illetve 2 kiemelkedően tehetséges gyermek kap támogatást ösztöndíj formájában.

- Az ösztöndíj sikeres pályázat esetén maximum 1 félévre jár

-  Az ösztöndíjra a pályázati űrlap benyújtásával lehet pályázni

-  A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a benyújtási határidő lejárta után 30 napon belül, a testület döntéséről 8 napon belül írásban kerülnek értesítésre a pályázók.

Nem részesülhet ösztöndíjban:

= ha a támogatni kívánt tanévet ismétli,

= az előírt képzési időt túllépi, tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti,

= bármely más ösztöndíj programban részt vesz,

1. Általános iskolai nevelési-oktatási intézményben tanuló diákok számára tanulmányi átlag alapján 5 hónapra 125.000 Ft

2. Középfokú nevelési- oktatási intézményben tanuló diákok számára tanulmányi átlag alapján 5 hónapra 125.000 Ft

3. Kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkező, kiemelkedően tehetséges gyermek esetén 5 hónapra  100.000 Ft

Az ösztöndíjat tanulmányi támogatásként 5 havi egyenlő részletben lehet az ösztöndíjat elnyert tanuló részére folyósítani.

4. Csak a határidőn belül, a pályázati űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra! (A pályázati űrlap elérhető Kéthely Község Önkormányzati Hivatalában és a www.kethely.hu oldalon).

5. Kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkező és kiemelkedően tehetséges gyermekek esetén a pályázati űrlap kitöltése szükséges valamint szöveges indoklása saját szakterületén elért eddigi eredményeiről.

6. Nem folyósítható az ösztöndíj

- a tanulmány szüneteltetésének időtartama alatt,

- a tanulmány megszüntetésének napjától.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük személyes benyújtással vagy postai úton eljuttatni:

Kéthely Község Önkormányzata  8713 Kéthely, Ady Endre u.1.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • tanulmányi jogviszony igazolása;
 • lakóhely igazolása;
 • tanulmányi eredményt igazoló okirat másolata,
 • a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító iratok másolata;
 • a szülők munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző (2019.01 havi) nettó jövedelemigazolása; jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Somogy megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi Kirendeltség) igazolás;, vállalkozók esetében a lezárt adóévről szóló NAV igazolás és nyilatkozat a 2019. 01. havi nettó jövedelemről
 • külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági vagy gyámhatósági döntés.

 A pályázatok beérkezési határideje: 2019. február 28.

Kelt: Kéthely, 2019.02.04.

A pályázati űrlap csak a fentiekben meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes. A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek.

<< Melléklet letöltése >>

infoblokk_kedv_final_cmyk_esza

Tájékoztató

 

k_p

 

 

Tájékoztató Ügyfeleknek!

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtartozások minimalizálása, valamint a lakossági terhek csökkentése érdekében az NHKV Zrt. személyes díjbeszedőket, hátralék-kezelőket alkalmaz.

Ezzel kapcsolatos tájékoztatók az alábbi linkekre kattintva olvashatók:

<< Ügyfeleknek szóló, hátralék-kezelők munkájával kapcsolatos tájékoztató anyag (NHKV Zrt.) >>

<< Tájékoztató személyes díjbeszedésről >>

 

Tájékoztató levél

 

Tájékoztató levél

Tisztelt Hölgyeim!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt keretében országos felmérést indít a Human Papillomavírus előfordulási gyakoriságának feltérképezése céljából. Az Egészségügyi Tudományos Tanács által engedélyezett kutatás keretében HPV szűrésre kerül sor.

A vizsgálatba a 25 és 65 éves életkor közötti nők ( Kéthelyi lakcímmel rendelkezők) kerülnek bevonásra.

A vizsgálatok segítenek abban, hogy tájékoztatást kapjon a HPV vírussal való lehetséges fertőzöttségéről.

A vizsgálatot Árvainé Horváth Marianna védőnő végzi el előzetes időpont egyeztetést követően.

További információk :     Árvainé Horváth Marianna védőnő

                                           Telefonszám: 30/ 518-0743

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati garzonházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Magyari u. 28.

Fiatalok garzonháza-fecskeháza jelenleg 1 db bérbe adható lakást tartalmaz

(2019. február 17-i beköltözéssel), az épületben található lakások műszaki jellemzői az alábbi:

 • szobaszám:            1 + 1 félszoba
 • alapterület:             40 m2
 • komfortfokozat:      komfortos
 • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
 • lakbér összege: 10.000 Ft/hó (2019. évre vonatkozóan 250 Ft/m2)
 • a lakás megtekintésének ideje: 2019. február 1-tól február 8-ig munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között előre egyeztetett időpontban
 • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                      8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

 • pályázat benyújtásának határideje:         2019. február 8.
 • egyéb feltételek:

-       a lakásra csak önálló ingatlantulajdonnal nem rendelkező,

-        csak állandó jellegű keresőtevékenységet végző,

-        lakáscélú előtakarékosságot vállaló,

-        házas, illetőleg élettársi kapcsolatban álló 35. életévet be nem töltött fiatal pályázhat, vagy

-       a fecskeházban lévő lakásra a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, házas hallgatója pályázhat.

-       A lakáscélú megtakarítás éves összegének el kell érnie a fecskeházi bekerülési költség 5 %-át, mely 25.000 Ft/hó. Az előtakarékossági szerződést hitelintézettel vagy biztosítótársasággal kell megkötni, legalább a bentlakás időtartamára.

A fecskeházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.

Pályázni a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál beszerezhető vagy a www.kethely.hu honlapon megtalálható formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni.

Kéthely, 2019. január 30.

                                                                                                 Molnár Balázs

                                                                                                  polgármester

Meghívó lakossági érzékenyítő fórumra

megh_v_k_thely

AMIT A CSONTRITKULÁSRÓL TUDNI ÉRDEMES

csontritkul_s2

Tűzoltó autóval gazdagodtak a kéthelyi önkéntesek

A Kéthelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a régi tűzoltó autóját cserélte le egy újabbra. A település képviselő testülete megszavazta azt a támogatást, amiből a jármű beszerzésre került. Az autó pár héten belül megkapja a magyar okmányokat és szolgálatba állhat.

50681684_2244554409123519_6194011519995346944_n

49938923_1987220617999156_2760438093172441088_n

Tájékoztatás falugazdász új ügyfélfogadási rendjéről

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Leibinger László
falugazdász

Telefon: 06 70 490 61 67

email: leibinger.laszlo@nak.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

2019. február 4-ei héttől

minden páratlan hétre eső szerdán 8:00-tól 12:00-ig

Művelődési Ház kisterem Kéthely, Hunyadi u. 2.

Egyéb időpontban: Körzetközpont, Marcali, Hősök tere 1. Coop irodaház emelet

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket

k_sz_nt_nkorm_nyzat_k_thely

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|