Kéthely Község Önkormányzta

TÁJÉKOZTATÁS

TISZTELT BETEGEK!

 

Megérkeztek hozzánk a mindenki számára ingyenes influenza elleni oltások. A járványügyi helyzetre való tekintettel a következő időpontokban oltunk:

- 70 év felettieket 2020.10.27-én (kedden) 14:00

- 60-70 év között 2020.10.28-án (szerdán) 14:00

- 50-60 év között 2020.11.04-én (szerdán) 14:00

- 50 év alatt 2020.11.06-án (pénteken) 14:00.

 

Megkérjük a kedves betegeket, hogy az időpontokat legyenek szívesek szigorúan betartani. 

Az oltás előtt sorban állásra és lázmérésre számítani lehet.

Maszk viselése, illetve védőtávolság tartása kötelező!

 

Dr. Gonda Péter 

                                                                                                                                                     háziorvos

VÍZHIÁNY

      VÍZHIÁNY

images

 Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy Kéthely település ,

Ady Endre, Petőfi, Ifjúság utcákban

2020. október 19-án 8 és 16 óra között

             rendkívüli vízhálózati felújítási munkálatok miatt , vízhiány várható.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 

 Balatonkeresztúr , 2020. október 19.

                                                                                                               Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

 

 

Új kisbusszal gazdagodott településünk

Kéthely Község Önkormányzata a mai napon átvehette az új kisbuszát, melyet a Magyar Falu program keretein belül nyertünk.

Köszönjük a támogatást!

img_20201012_160651_tm_retezve

img_20201012_160720_tm_retezve 121508993_3380928568656634_8639893133051076333_o

mfp_logo_rgb

Szociális célú tűzifa támogatás Kéthelyen

Szociális célú tűzifa támogatás Kéthelyen

Lakossági Tájékoztató

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 15/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat azoknak a személyeknek, akik szociális helyzetüknél fogva rászorulnak a támogatásra

(2) Vissza nem térítendő természetbeni támogatás, tűzifa biztosítható annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

aa) aktív korúak ellátására,

   ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra – különösen a lakhatási települési támogatásra – jogosult,tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására,

b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A kérelmek elbírálásánál - a jogosultsági feltételek megléte esetén - az a)-b) pontban szereplő személyeket előnyben kell részesíteni.

 

(3) Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek,

a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000,-Ft) nem haladja meg,

b) egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250,-Ft) nem haladja meg.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

a)     aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett;

b)    azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

A kérelem tárgyév december 31-ig nyújtható be. A határidő elmulasztása a vonatkozó évre jogvesztéssel jár.

További tájékoztatás a szociális célú tűzifa igénylésével kapcsolatban a település honlapján található rendeletben olvasható.

 

<< letölthető kérelem >>

Kéthely, 2020. október 5.

                                                                           Molnár Balázs

                                                                           polgármester

Felhívás!

bursa_hungarica

Felhívás

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT („A” típusú és „B” típusú pályázat) 2021. évi fordulójában való részvételről.

 A pályázat benyújtásának helye:   Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                 8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

                                                                  Nagy Gáborné jegyzőnél

A pályázat benyújtásának határideje:    2020. november 5.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat tartalmáról bővebben tájékozódhat Bursa Hungarica hivatalos weboldalán, a www.emet.gov.hu  címen.

 

„A” típusú és „B” típusú pályázat pályázati felhívása az alábbi linken letölthetők:

 "A" típusú pályázati kiírás - a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan 

„B" típusú pályázati kiírás - felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 

VÍZHIÁNY

                                                            VÍZHIÁNY

images 

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy Kéthely település ,

Sári utca, Jókai utca teljes hosszában Hunyadi utca 1-97,

Hunyadi utca 56-98

2020. október 6-án 8 és 13 óra között

              vízhálózati felújítási munkálatok miatt , vízhiány várható.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 

 Balatonkeresztúr , 2020. október 2.

                                                                                                               Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

 

 

Sikeres tüzifa támogatási pályázat

Sikeres tüzifa támogatási pályázat

A Belügyminisztérium által kiírt települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázaton településünk 2.190.750 Ft támogatásban részesül.

A szükséges helyi rendelet megalkotását, valamint a tűzifa beszerzését megkezdtük, melynek elfogadása után a település honlapján, a hirdető táblákon kihirdetésre kerül az igénylés menete.

Molnár Balázs

        polgármester

Agrárcenzus 2020 sajtóközlemény - Mezőgazdasági összeírás

ac2020_plakat

VÍZHIÁNY

VÍZHIÁNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy Kéthely település,

Balaton utca 1. – 37. , Magyari utca 55. – 75., Malom utca teljes hosszában

 

2020. szeptember 22.-én

 8 és 14 óra között

vízhálózati felújítási munkálatok miatt , vízhiány várható.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 

                                                                                                               Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Hirdetmény

A Somogy Megyei Kormányhivatal által 14-350150-410 számon bejegyzett vadászterület földtulajdoni közössége gyűlésének összehívásáról

<<Hirdetmény letöltése>>

A 14-350150-410 számon bejegyzett vadászterület földtulajdonosi közösségének felhívása a Somogyi Hunor vadásztársaság területén lévő földterületek után járó 2019. évi haszonbérleti díj kifizetéséről.

<<Hirdetmény letöltése>>

Lomtalanítás

Lomtalanítás

skm_c25820090714440

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|