Kéthely Község Önkormányzta

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

k_sz_nt_k_rtya_tm_retezve

Hirdetmény

HIRDETMÉNY

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (VI. 26.) sz. partnerségi rendelete alapján

ÉRTESÍTI AZ ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL, TARTÓZKODÁSI HELLYEL, VAGY INGATLANTULAJDONNAL RENDELKEZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKET, TELEPHELLYEL VAGY SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ VALAMENNYI GAZDÁLKODÓ-, ÉRDEKKÉPVISELETI-, CIVIL SZERVEZET ÉS MŰKÖDŐ, ELISMERT VALLÁSI KÖZÖSSÉGEKET, HOGY

A KÉTHELY ÉS BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN támogatott TOP-3.1.1.-16-SO1-2019-00009 kódszámú pályázati forrás igénybevételévela Kéthely - Balatonkeresztúr közötti szakasz KÉTEHELY község közigazgatási területét érintő kerékpárút LÉTESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE 95/2020. (XI. 16.) SZ. HATÁROZATÁVAL.

A véleményezési dokumentáció (tervező: Fercsák Ágnes okl. településmérnök) az önkormányzatunk honlapján (www.kethely.hu) tekinthető meg, 2020. december 11. és 2020. december 21. közötti időszakban.

TISZTELT PARTNEREINK A KÖZZÉTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜKET, ÉSZREVÉTELÜKET A KÖZZÉTÉTEL IDEJE ALATT, MAJD AZT KÖVETŐEN 8 NAPON BELÜL KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMÉRE (8713 Kéthely, Ady E. u. 1. vagy hivatal@kethely.hu e-mail címre) ÍRÁSBAN TEHETIK MEG.

KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉSÜKET!!

<< Az egyeztetéssel kapcsolatos anyag letölthető itt. >>

Kéthely, 2020. december 11.

 

                                              Tóth László                                                               Molnár Balázs

                                önkormányzati főépítész                                                  polgármester

Felhívás adóügyeket érintő 2021. január 1-jét követő változásokról

Felhívás adóügyeket érintő 2021. január 1-jét követő változásokról

Tisztelt Lakosság!

Helyi iparűzési adó bevallást értintő változások

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Kérjük, hogy adózóik legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során!

Gépjárműadóval kapcsolatos változások 2021.01.01-től

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

1.A 2020. decemberi havi változások közül azokban az esetekben kell határozatot hozniuk az önkormányzati adóhatóságoknak, amely szerint 2020. december 31-ei hatállyal megszüntetendő az adókötelezettség (gépjármű forgalomból való ideiglenes vagy végleges kivonása). Nem kell, nem lehet határozatot hozni azon gépjármű kapcsán, mely esetén a decemberi adatszolgáltatás alapján az adókötelezettség 2021-ben kezdődne vagy változna meg (pl. újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű, a gépjármű átalakítása miatt az adóalap megváltozása), mert ebben az esetben már az állami adó-és vámhatóság rendelkezik hatósági jogkörrel.

 2. Önmagában abból a körülményből fakadóan, hogy az önkormányzati adóhatóság gépjárműadóban fennálló hatásköre a 2021-től kezdődő adókötelezettségre megszűnik, szintén nem kell határozatot hozni, hiszen ez esetben az adózó adókötelezettségének tartalma (az adóalany személy, az adó összege) nem változik, nem szűnik meg 2020. december 31-ével bezárólag. 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint.

 

4. A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.

 

5. Azokat az adatokat, amelyek a 2020. december 31-ével záruló adókötelezettségi időszakot érintik, az önkormányzati adóhatóságnak kell feldolgoznia, adott esetben már csak 2021-ben. Ez alapján a 2021 évi KT1 állományt - tekintettel arra, hogy az csak 2021-nél korábbi évekre vonatkozóan tartalmazhat adókötelezettséget - még az önkormányzati adóhatóságnak kell feldolgoznia.

 

 

 

Kóbor rókák kilövése

hirdetm_ny_r_kakil_v_s_k_thely

TÁJÉKOZTATÁS

mps_scan

Tájékoztató a községi könyvtár szolgáltatásairól

Tájékoztató a községi könyvtár szolgáltatásairól

Kedve Olvasók és Könyvtárlátogatók!

Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a Kormány 484/2020.(XI.10.) Korm.rendelete értelmében a veszélyhelyzet idején megtiltotta a könyvtárak látogatását, ezért könyvtárunk 2020.november 11-től a veszélyhelyzet végéig ZÁRVA TART.

Amíg nem nyithatunk ki,újra bevezetjük a könyvek házhoz szállítását.

A kikölcsönözni kívánt könyveket hétfőn 8-11 óráig a könyvtár telefonszámán: +36 85-339 019kérhetik, vagy a könyvtár email címén: klktar93@gmail.com is leadhatják kéréseiket.

A könyveket előre egyeztetett időpontban házhoz szállítjuk, vagy a könyvtár épülete előtt átadjuk az olvasónak.

Visszaküldeni korábban kölcsönzött könyveket csak abban az esetben lehet, ha az olvasó újakat is szeretne kölcsönözni helyettük. A visszakerülő könyvek karanténba kerülnek.

Egyéb esetben a már kikölcsönzött könyvek kölcsönzési határidejét meghosszabbítjuk és késedelmi díjat nem számolunk fel.

Kérjük Önöket, hogy a település honlapját látogassák rendszeresen, az aktuális szabályokról és változásokról ott olvashatnak!

Köszönjük olvasóink türelmét, megértését! Vigyázzunk egymásra!

Járványügyi tájékoztató

Járványügyi tájékoztató

Tisztelt Kéthelyi Lakosság!

Településünkön is több koronavírussal fertőzött személy van, egy idős személy sajnos elhunyt, akinek krónikus alapbetegségei mellett pozitív lett a tesztje. A parlament elfogadta a veszélyhelyzet 90 nappal történő meghosszabbítását.

Kérem önöket, hogy az életbe lépett szabályokat mindenki tartsa be! Kövessék nyomon a változásokat! Mindannyiunk közös érdeke, hogy a szabályok betartásával a vírus terjedését lelassítsuk!

A veszélyhelyzettel kapcsolatban életbe lépő intézkedések Kéthelyen:

-         Az önkormányzati hivatal épületében az ügyfélfogadás korlátozásra került. Előzetes időpont egyeztetéssel 9-10 óra között lehetséges csak ügyintézés. Kérem, csak nagyon sürgős esetben keressék fel a hivatalt, lehetőleg válasszák az online, vagy telefonos ügyintézést.

-         A művelődési házban minden tevékenységet felfüggesztettünk, az intézmény nem látogatható.

-         A könyvtár épülete nem látogatható, a kölcsönzést házhoz szállítással oldjuk meg. Kölcsönzéshez a könyvtárat keressék hétfőn 8-11 óra között telefonon, a +36-85-339-019 telefonszámon.

-         A háziorvosi rendelőt továbbra is csak előzetes időpontfoglalás után keressék fel! A megnövekedett hívások miatt, kérem legyenek türelmesek, próbálják meg többször hívni a rendelőt. Telefonhívás előtt az orvosi papírjaikat készítsék elő. A rendelő telefonszáma: +36-85-539-041

-         A fogászati rendelő továbbra is előzetes időpontfoglalással látogatható. Rendelési idő: hétfő 12-15 óra, szerda 9-16 óra között. Időpontkérés rendelési időben a +36-85-339-500 telefonszámon.

-         Akiknek nincs településünkön közeli hozzátartozója és a napi szükséges élelmiszer beszerzést nem tudják megoldani, Kéthely Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatán keresztül segítséget nyújt a bevásárlásban. Kérjük ezen irányú igényüket jelezzék Gombai Imre tanyagondnoknál, a 06-30-167-60-76 telefonszámon munkaidőben, 8-16 óra közötti időpontban. A művelődési háznál és könyvtárnál felszabadult dolgozóink a tanyagondnok mellett segítséget nyújtanak önöknek!

-         Szociális Szolgáltató Központ: A szolgáltató nappali ellátó tevékenysége szünetel, azonban most is segítenek önöknek amiben csak tudnak, például postára levelet eljuttatni, gyógyszert kiváltani, stb. Vegyék igénybe a szociális étkezést, hisz így kevesebbet kell boltba járniuk! Telefonszámuk: 06-85-339-150; 06-30-252-5834

-         A Védőnő családlátogatásokat nem végez, a szülőket értesíti az esetleges teendőkről. Kérdés esetén a védőnő elérhetősége: +36-30-409-30-55.

-         Az Marcali Járási Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

-         A buszmegállóinkat minden nap fertőtlenítjük.

-         9.000 db maszkot rendeltünk, melyekből a megérkezés után juttatunk minden helyi lakosnak.

-         Az idei évben a településen adventi és karácsonyi rendezvényeinket nem tartjuk meg. A település központjának ünnepi díszítését, az adventi koszorút természetesen elkészítjük az önkormányzat dolgozóival.

 

Ne felejtsék, a Kormány 484/2020. (XI. 10.) számú Kormány rendelete értelmében az alábbi intézkedéseket hozta (CSAK KIVONAT): Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe. Minden gyülekezés tilos. Mindennemű rendezvény megtartása tilos. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.

Kötelező maszkot hordani: tömegközlekedési eszközön, 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, egészségügyi intézmény területén, stb. A maszkot olyan módon kell viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 

Továbbra is arra kérjük a lakosságot, hogy amennyiben tehetik, ne menjenek el otthonról. A szomszédokkal, barátokkal is csak megfelelő távolságból beszéljenek (2m). Higgyék el, most mindannyiunk egészsége a tét!

Önkormányzatunk a tavaszi időszakhoz hasonlóan továbbra is segítséget nyújt önöknek!

Kéthely, 2020. november 12.

                                                                           Molnár Balázs

                                                                           polgármester

tájékoztatás

plak_t_telep_l_si_gyseg_d_marcali

Felhívás!

TÁJÉKOZTATÁS!

 

A kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel

A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás

korlátozásra kerül,

minden nap 9-10 óra között

van lehetőség személyesen ügyet intézni.

 

Kérjük, csak nagyon fontos esetben keressék fel személyesen a hivatalt.

 

Személyes ügyfélfogadás esetén a maszk használata kötelező!

 

Hivatali munkaidőben elérhetőek vagyunk telefonon a

+36-85-339-210 telefonszámon.

Elektronikus elérhetőségeink:

hivatal@kethely.hu email címen,

vagy ügyfélkapun keresztül KRID:246728196.

 

Kérjük, hogy a veszélyhelyzet idején az elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben.

TÁJÉKOZTATÁS

123511587_4646658235406860_7341708096140351495_o

TÁJÉKOZTATÁS

TISZTELT BETEGEK!

 

Megérkeztek hozzánk a mindenki számára ingyenes influenza elleni oltások. A járványügyi helyzetre való tekintettel a következő időpontokban oltunk:

- 70 év felettieket 2020.10.27-én (kedden) 14:00

- 60-70 év között 2020.10.28-án (szerdán) 14:00

- 50-60 év között 2020.11.04-én (szerdán) 14:00

- 50 év alatt 2020.11.06-án (pénteken) 14:00.

 

Megkérjük a kedves betegeket, hogy az időpontokat legyenek szívesek szigorúan betartani. 

Az oltás előtt sorban állásra és lázmérésre számítani lehet.

Maszk viselése, illetve védőtávolság tartása kötelező!

 

Dr. Gonda Péter 

                                                                                                                                                     háziorvos

VÍZHIÁNY

      VÍZHIÁNY

images

 Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy Kéthely település ,

Ady Endre, Petőfi, Ifjúság utcákban

2020. október 19-án 8 és 16 óra között

             rendkívüli vízhálózati felújítási munkálatok miatt , vízhiány várható.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 

 Balatonkeresztúr , 2020. október 19.

                                                                                                               Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

 

 

Új kisbusszal gazdagodott településünk

Kéthely Község Önkormányzata a mai napon átvehette az új kisbuszát, melyet a Magyar Falu program keretein belül nyertünk.

Köszönjük a támogatást!

img_20201012_160651_tm_retezve

img_20201012_160720_tm_retezve 121508993_3380928568656634_8639893133051076333_o

mfp_logo_rgb

Szociális célú tűzifa támogatás Kéthelyen

Szociális célú tűzifa támogatás Kéthelyen

Lakossági Tájékoztató

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 15/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat azoknak a személyeknek, akik szociális helyzetüknél fogva rászorulnak a támogatásra

(2) Vissza nem térítendő természetbeni támogatás, tűzifa biztosítható annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

aa) aktív korúak ellátására,

   ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra – különösen a lakhatási települési támogatásra – jogosult,tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására,

b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A kérelmek elbírálásánál - a jogosultsági feltételek megléte esetén - az a)-b) pontban szereplő személyeket előnyben kell részesíteni.

 

(3) Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek,

a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000,-Ft) nem haladja meg,

b) egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250,-Ft) nem haladja meg.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

a)     aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett;

b)    azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

A kérelem tárgyév december 31-ig nyújtható be. A határidő elmulasztása a vonatkozó évre jogvesztéssel jár.

További tájékoztatás a szociális célú tűzifa igénylésével kapcsolatban a település honlapján található rendeletben olvasható.

 

<< letölthető kérelem >>

Kéthely, 2020. október 5.

                                                                           Molnár Balázs

                                                                           polgármester

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|